مالکیت این دوره آموزشی متعلق به سامانه مهارت آموزی مسیر طلبه می باشد؛ این اثر تنها به منظور مطالعه و استفاده شخصی به خریدار فروخته می شود و حق هرگونه کپی برداری و یا نشر، از خریدار سلب و ساقط می گردد. در صورت هرگونه کپی برداری و یا نشر، حق پیگرد قانونی برای سامانه مهارت آموزی مسیر طلبه محفوظ می باشد.