دوره مهارت عمومی شش (ایده پروری)

قبل از شروع مطالعه این درسنامه باید بدانید اگر دغدغه یا مشکل خاصی در ذهن ندارید که می خواهید از پس آن بربیایید و یا به فکر راه حلی برای رفع معضلات بسیاری که در اطراف شماست، نیستید؛ بهتر است وقت خود را بیهوده تلف نکنید. زیرا ایده پردازی فعالیتی ذهنی به منظور حل مسأله است که قابلیت تبدیل شدن به محصول، خدمات و یا فرایند جدید را دارد و اغلب شامل ویژگی‌های جدید، خلاقانه و مبتنی بر حل مسأله (بوسیله ارزش ایجاد شده توسط ایده پرداز) است. ایده پروری مصداق واقعی و کامل سخن گهربار امام صادق (ع) است که می‌فرمایند: “اطلب العلم باستعماله” که در آن آموزش‌های سنتی و روتین، به آموزش‌های کاربردی، در لحظه مورد نیاز، متناسب با نیاز واقعی مبدل می‌گردد. پس چنانچه می خواهید دنیای خود را به جای بهتری تبدیل کنید، این درسنامه می تواند آغاز خوبی برای دانش مورد نیاز آن باشد.    

دریافت دوره بدون خرید اشتراک

z nik · 27 اردیبهشت 1399

قبل از شروع مطالعه این درسنامه باید بدانید اگر دغدغه یا مشکل خاصی در ذهن ندارید که می خواهید از پس آن بربیایید و یا به فکر راه حلی برای رفع معضلات بسیاری که در اطراف شماست، نیستید؛ بهتر است وقت خود را بیهوده تلف نکنید. زیرا

ایده پردازی فعالیتی ذهنی به منظور حل مسأله است که قابلیت تبدیل شدن به محصول، خدمات و یا فرایند جدید را دارد و اغلب شامل ویژگی‌های جدید، خلاقانه و مبتنی بر حل مسأله (بوسیله ارزش ایجاد شده توسط ایده پرداز) است. ایده پروری مصداق واقعی و کامل سخن گهربار امام صادق (ع) است که می‌فرمایند: “اطلب العلم باستعماله” که در آن آموزش‌های سنتی و روتین، به آموزش‌های کاربردی، در لحظه مورد نیاز، متناسب با نیاز واقعی مبدل می‌گردد.

پس چنانچه می خواهید دنیای خود را به جای بهتری تبدیل کنید، این درسنامه می تواند آغاز خوبی برای دانش مورد نیاز آن باشد.

 

 

دریافت دوره بدون خرید اشتراک

شرکت در دوره مهارت عمومی شش (ایده پروری)

پرداخت هزینه و شرکت در دوره

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+17 ثبت‌نام شده
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com