بازگشت به دوره

درس ۱۰- خطای ذهنی تفکر غالبی یا کلیشه ای

0% تکمیل
0/0 مرحله‌ها
این دوره هیچ بخشی ندارد.
درس 0 از 0
درحال پیشرفت

درس ۱۰- خطای ذهنی تفکر غالبی یا کلیشه ای

aidamousapour · 30 بهمن 1398

خطای ذهنی تفکر غالبی یا کلیشه ای، ایرانی ها در کار تیمی ضعیف هستند، خانمها در رانندگی مهارت ندارند، چارچوب های غیر قابل تغییر در ذهن و قضاوت بر اساس آن ها، راه مقابله با این خطای ذهنی

تمرین درس:

سه مورد از تفکرات قالبی یا کلیشه ای در اداره حوزه را به نظر خودتان بنویسید.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com