بازگشت به دوره

درس ۵- خطای ذهنی تنزیل اغراق آمیز

0% تکمیل
0/0 مرحله‌ها
این دوره هیچ بخشی ندارد.
درس 0 از 0
درحال پیشرفت

درس ۵- خطای ذهنی تنزیل اغراق آمیز

aidamousapour · 30 بهمن 1398

خطای ذهنی تنزیل اغراق آمیز، کدام را ترجیح می دهید 5 میلیون امروز یا 10 میلیون سال دیگر، از دست دادن منافع فعلی یا به دست آوردن موفقیت در آینده، راه مقابله با این خطای ذهنی

تمرین درس:

به نظر خودتان آخرین منفعت بلند مدتی که به خاطر یک منفعت کوتاه مدت از دست داده اید چه بوده است؟

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com