بازگشت به دوره

درس ۸- خطای ذهنی فیلترینگ خودخواسته یا خطای اطلاعات به اشتراک گذاشته شده

0% تکمیل
0/0 مرحله‌ها
این دوره هیچ بخشی ندارد.

خطای ذهنی فیلترینگ خودخواسته یا خطای اطلاعات به اشتراک گذاشته شده، تعامل با افراد همسو و همفکر و تایید اطلاعات مورد بحث، بررسی و تایید نظریه شما توسط افراد همسو و همفکر، راه مقابله با این خطای ذهنی

تمرین درس:

یکی از مهمترین اعتقادات خود در هر زمینه‌ای که صلاح می‌دانید را به چالش بکشید.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com