طرح پرواز تا فتح قله های طلبگی

طرح اشتراک یکساله

در سامانه مهارت آموزی مسیر طلبه​

50% تخفیف

( 30٪ به مناسبت دهه ی ولایت 20٪ به مناسبت اولین خرید)
فقط 1.550.000 تومان

مجموع ارزش واقعی خدمات
5.900.000 تومان

حق عضویت در این طرح 1.550.000 تومان

خدمات طرح

خدمات طرح پرواز تا فتح قله های طلبگی​

طرح اشتراک یکساله
در سامانه مهارت آموزی مسیر طلبه

1. درسنامه های مهارت های عمومی و توسعه فردی (15 درسنامه به ارزش 268 هزارتومان)
2. درسنامه تخصصی (12 درسنامه به ارزش 794 هزار تومان)
3. طراحی چشم انداز فردی و اختصاصی (کوچینگ و پشتیبانی 3 ماهه بر اساس تقویم دفترچه چشم انداز نویسی فردی به ارزش 690 هزار تومان )
4. طراحی و صدور کارنامه استعدادسنجی تحصیلی و شغلی ویژه طلاب ( تست MBTI+ تست هوش هیجانی+ 30 دقیقه مصاحبه تحلیل وضعیت به ارزش 150 هزار تومان)
5. کد تخفیف 80 درصدی ( به ارزش 4 میلیون تومان برای کلیه کارگاه حضوری از سلسله کارگاه های مهارت آموزی آکادمی مسیر طلبه در زمان عضویت )
6.کد تخفیف 100درصدی برای سایر محصولات مسیر طلبه به مدت یک سال
7. عضویت در باشگاه مهارت آموزان مسیر طلبه ( آگاهی از خدمات باشگاه مهارت آموزان، کلیک کنید)

طرح پرواز تا فتح قله های طلبگی

1.550.000 تومان

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com