سطح اشتراک نقره ای

طرح ماراتن مهارت آموزی در جاده طلبگی

طرح اشتراک 9 ماهه

در سامانه مهارت آموزی مسیر طلبه​

50% تخفیف

( 30٪ به مناسبت دهه ی ولایت 20٪ به مناسبت اولین خرید)
فقط 750.000 تومان

مجموع ارزش واقعی خدمات
3.900.000 تومان​

حق عضویت در این طرح 750.000 تومان

خدمات طرح ماراتن مهارت آموزی در جاده طلبگی

طرح اشتراک 9 ماهه
در سامانه مهارت آموزی مسیر طلبه

1. درسنامه های مهارت های عمومی و توسعه فردی ( 15 درسنامه به ارزش 268هزار تومان)
2. درسنامه تخصصی ( 12درسنامه به ارزش 794 هزار تومان)
3. مشاوره رایگان برای طراحی مسیر مهارت آموزی به مدت (45 دقیقه به ارزش 90 هزار تومان)
4. طراحی و صدور کارنامه استعدادسنجی تحصیلی و شغلی ویژه طلاب ( تست MBTI+ تست هوش هیجانی+ 30 دقیقه مصاحبه تحلیل وضعیت به ارزش 150 هزار تومان)
5. کد تخفیف 50 درصدی (به ارزش 2.500.000 تومان برای کلیه کارگاه حضوری از سلسله کارگاه های مهارت آموزی آکادمی مسیر طلبه در زمان عضویت )
6.ارائه مشاوره شخصیت شناسی اختصاصی به مدت 45 دقیقه به ارزش 120 هزار تومان
7.ارائه مشاوره تحصیلی اختصاصی به مدت 45 دقیقه به ارزش 120 هزار تومان
8. عضویت در باشگاه مهارت آموزان مسیر طلبه ( آگاهی از خدمات باشگاه مهارت آموزان، کلیک کنید)

طرح ماراتن مهارت آموزی در جاده طلبگی

750.000 تومان

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com