درس 1 از 10
درحال پیشرفت

مقدمه

هر مدیری برای موفقیت در راهبری زیر مجموعه خود و انجام مسئولیتی که به عهده گرفته است، نیاز به مهارت برنامه ریزی دارد. یکی از مهمترین مراحل برنامه ریزی برای موفقیت یک مجوعه، هدف گذاری است. هدف گذاری در هر سازمانی موجب جهت دار شدن فعالیت ها و امکان ارزیابی فعالیت های آن سازمان و مجموعه می شود. بدون داشتن اهداف روشن، شفاف و اصولی نمی توان موفقیت یک مجموعه را پیش بینی کرد. هدف گذاری صحیح و اصولی و مبتنی بر یک استرتژی مشخص موجب می شود تا کارکنان یک سازمان با انگیزه بیشتری برای تحقق آن اهداف تلاش کنند و برای اقدامات روزمره خود دلایل کافی و جهت گیری مناسب داشته باشند. این اقدام باعث می شود تا با صرف وقت و هزینه کمتر، دستاوردهای بزرگتری را انتظار داشت.
طلاب علاقمند به مدیریت مجموعه های فرهنگی و مدارس علمیه نیز که نقش مهمی در پیشبرد اهداف مقدس نظام اسلامی دارند و از این جهت مسئولیت خطیری را به عهده گرفته اند، می توانند با افزایش مهارت خود در هدف گذاری و فراگیری این دانش، گام بلندی در تحقق وظایف و مسئولیت های طلبگی خود در راستای آرمان های بلند نظام اسلامی و تحقق تمدن اسلامی در دنیا بردارند.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com