لیست نتایج هوش هیجانی

`
# نام ایمیل شماره همراه شهر تیپ شخصیتی MBTI هوش هیجانی مشاهده و چاپ
1 مصطفی علی یاری aliyariii014@gmail.com 09160193043 بروجرد ISTJ 72 مشاهده
2 رضا نیکبخت reza.nikbakht2001.80@gmail 09378238049 مشهد isfj 74 مشاهده
3 محمد mohammadalizadeh1438@gmail.com 09381561438 مشهد ISTJ 86 مشاهده
4 فاطمه نوقندی Fatemehemehrab1384@gmail.com 09379125454 مشهد مقدس lSTJ 76 مشاهده
5 امین کوشکی aminkooshki2018@gmail.com 09015555269 تهران INTJ -A 69 مشاهده
6 علیرضا احمدی alirezaahmadi1234q@gmail.com 09938760316 قم Enfj و enfp 53 مشاهده
7 مهرشاد mhrshadamyry278@gmail.com 09160407059 لردگان ISTJ 71 مشاهده
8 نرگس آدمی ali.alizahe.ali@gmail.com 09930556817 سراب .استان آ.ش ESTj 84 مشاهده
9 مهدی جهان تیغ amirkiae1382@gmail.com 09035447392 گرگان ESTP 70 مشاهده
10 سید علیرضا دادور dadwrsydlyrda3@gmail.com 09135680379 اصفهان ISFP 69 مشاهده
11 ابوالفضل aslamyyasyn4@gmail.com 09935514993 نیشابور ESTJ 78 مشاهده
12 رقیه هاشمی نژاد r2981346016@gmail .com 09140573471 کرمان ISTJ 52 مشاهده
13 قاسم نظافت خواه gasemnezafat8@gmail.com 09030460017 شهرستان شبستر معمولی 64 مشاهده
14 بهنام wwwgolikhany@gamail.com 09910124211 اراک ISTJ 77 مشاهده
15 محمدجواد فرهادی farhadijjm2002@gmail.com 09386375068 قم ENFP 68 مشاهده
16 حسین hrezaie638@gmail.com 09911450827 تبریز INTG 72 مشاهده
17 علی ابراهیم پناه aliebrahimi788@gmail.com 09217550780 مراغه ENFP 74 مشاهده
18 زهرا bagherilida02@gmail.com 09191509305 قم INFJ 78 مشاهده
19 زهرا نبوی نیک zahranik@gmail.com 09158089383 مشهد intj 81 مشاهده
20 زینب معصومی zynabm0822@gim.com 09934087300 ایلام isfj 73 مشاهده
21 داوود davood.bahmani2015@gmail.com 09930677953 قم ISTJ 79 مشاهده
22 رقیه r2981346016@gmail .com 09140573471 کرمان Istj 55 مشاهده
23 حسین @hossein .abedini 09306591717 تهران ISFJ 67 مشاهده
24 امیر amirnajari313@gmail.com 09215335483 اراک Isfj 64 مشاهده
25 زینب ایرانمنش zeinab541 09926333684 قم Esfj 84 مشاهده
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com