مسیر طلبه

بایگانی ماهانه: اکتبر 2018

توصیه های تیپ شخصیتی ISFJ:

  توصیه: با آنها صریح و روراست باشید اجازه بدهید بدانند دقیقا چه انتظار و خواسته ای از آنها دارید، ترجیحا بجای توصیه های مبهم، دستور العمل های دقیق تهیه کنید آنها را به عجله نیندازید وقت کافی بدهید تا درباره ایده های جدید فکر کنند اگر نظرشان را پرسیدید …

ادامه نوشته »

توصیه های تیپ شخصیتی ESFJ:

  توصیه: وقتی کاری برای کمک به شما یا به سود شما می کنند مراتب قدردانی خود را بدون ریا و آشکارا بیان کنید، بگذارید بدانند به خاطر کمکها و همکاریهایشان ارزش و احترام قائلید اغلب این دست از طلاب از حرف زدن لذت می برند آماده گوش کردن و …

ادامه نوشته »

توصیه های تیپ شخصیتی ISTJ:

  توصیه: آنها از همه اطرافیانشان محافظه کارترند و معمولا دقیق و موشکافند و بویژه در امور واقع دقت و موشکافی زیادی می کنند به آنها وقت زیادی بدهید تا روی ایده ها فکر کنند ، بویژه ایده های تازه و آزموده نشده و بعد از آن با آنها صحبت …

ادامه نوشته »

توصیه های تیپ شخصیتیESTJ:

توصیه: آنها جزء سفت و سخت ترین افراد هستند و عموما برخوردی دوستانه دارند و ممکن است به لحاظ جسمی قدری پر تحرک باشند سعی کنید از صراحت و یا حتی گستاخی آنها ناراحت و دلسرد نشوید چون از حرفی که می زنند منظور شخصی ندارند وقتی افکار و نظرات …

ادامه نوشته »