1

نمونه سوالات آزمون آن دسته از متقاضیان که با مدرک کارشناسی ارشد قصد ورود به مقطع دکتری دانشگاه رضوی را دارند.

نمونه سوالات مورد نظر خود را تیک بزنید:
نمونه سوالات آزمون آن دسته از متقاضیان که با مدرک کارشناسی غیر حوزوی یا مدرک سطح دو حوزه قصد ورود به مقطع کارشناسی  ارشد دانشگاه رضوی را دارند.

نمونه سوالات مورد نظر خود را تیک بزنید:
نمونه سوالات آزمون آن دسته از متقاضیان که با مدرک پیش دانشگاهی قصد ورود به مقطع کارشناسی دانشگاه رضوی را دارند.

جهت مشاهده نمونه سوالات ویژه طلاب اینجا کلیک نمایید

نمونه سوالات مورد نظر خود را تیک بزنید:
نمونه سوالات آزمون آن دسته از متقاضیان که با مدرک حوزوی قصد ورود به مقطع کارشناسی دانشگاه رضوی را دارند.

جهت مشاهده نمونه سوالات ویژه دارندگان مدرک پیش دانشگاهی اینجا کلیک نمایید

نمونه سوالات مورد نظر خود را تیک بزنید:
داوطلبان دارنده مدرک حوزوی

داوطلبان دارنده مدرک پیش دانشگاهی

نمونه سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه رضوی

نمونه سوالات آزمون ورودی دکتری دانشگاه رضوی
درسنامه صوتی تکنیک های تصمیم گیری

برگزاری درسنامه صوتی تکنیک های تصمیم گیری در سایت مسیر طلبه

منبع مطالعاتی این درس عبارتند از: کتاب ذهن زیبا اثر دکتر مجتبی لشکربلوکی – استاد شامخی

این درسنامه در چهار فصل تهیه شده است که فصل های عباتند از:

فصل اول: تحلیل هوشمندانه

موضوع: مسائلی که ذهن را فریب می دهد و راهکارهای جلوگیری از خطاهای ذهنی

تعداد جلسات: ۲۵ پادکست صوتی ۵تا۸ دقیقه ای

 

فصل دوم: تصمیم هوشمندانه

موضوع: چطور تصمیم هوشمندانه بگیریم و در دام تصمیمات اشتباه وغیر منطقی گرفتار نشویم

تعداد جلسات: ۲۰ پادکست صوتی ۵تا۸ دقیقه ای

 

فصل سوم: سرمایه گذاری هوشمندانه

موضوع: وقت و انرژی خود را چگونه و در چه راهی سرمایه گذاری کنیم و این دارایی های با ارزش را به چه چیزهایی تخصیص دهیم

تعداد جلسات: ۲۰ پادکست صوتی ۵تا۸ دقیقه ای

 

فصل چهارم: زندگی هوشمندانه

موضوع: چگونه در زندگی انسانی کم خطاتر باشیم و تصمیمات هوشمندانه تری در زندگی اتخاذ کنیم

تعداد جلسات: ۲۵ پادکست صوتی ۵تا۸ دقیقه ای

 

ویژگی محتوای فایل های صوتی:

  1. موجز و کوتاه
  2. کاربردی و تمرینی
  3. قابل تطبیق با واقعیت های روز

مشاهده دوره
منبع مطالعاتی دروس: کتاب ذهن زیبا اثر دکتر مجتبی لشکربلوکی – استاد شامخی

ویژگی محتوای فایل های صوتی:

  1. موجز و کوتاه
  2. کاربردی و تمرینی
  3. قابل تطبیق با واقعیت های روز

فصل اول: تحلیل هوشمندانه
فصل دوم: تصمیم هوشمندانه
فصل سوم: سرمایه گذاری هوشمندانه
فصل چهارم: زندگی هوشمندانه
فصل اول: تحلیل هوشمندانه

فصل اول: تحلیل هوشمندانه

موضوع: مسائلی که ذهن را فریب می دهد و راهکارهای جلوگیری از خطاهای ذهنی

تعداد جلسات: ۲۵ پادکست صوتی ۵تا۸ دقیقه ای

درس اول: نقطه کور ذهن

درس دوم: خطای ذهنی پس بینی

درس سوم: رفتار غیر متعارف ذهن در برابر اطلاعات منفی

درس چهارم: خطای ذهنی خطی نگری

درس پنجم: خطای ذهنی تنزیل اغراق آمیز

درس ششم: خطای ذهنی تفکر مثبت

درس هفتم: خطای ذهنی بازماندگی یا بقا

درس هشتم: خطای ذهنی فیلترینگ خودخواسته یا خطای اطلاعات به اشتراک گذاشته شده

درس نهم: خطای ذهنی شاه ماهی قرمز

درس دهم: خطای ذهنی تفکر غالبی یا کلیشه ای

فصل دوم: تصمیم هوشمندانه

موضوع: چطور تصمیم هوشمندانه بگیریم و در دام تصمیمات اشتباه وغیر منطقی گرفتار نشویم

تعداد جلسات: ۲۰ پادکست صوتی ۵تا۸ دقیقه ای

فصل سوم: سرمایه گذاری هوشمندانه

موضوع: وقت و انرژی خود را چگونه و در چه راهی سرمایه گذاری کنیم و این دارایی های با ارزش را به چه چیزهایی تخصیص دهیم

تعداد جلسات: ۲۰ پادکست صوتی ۵تا۸ دقیقه ای

فصل چهارم: زندگی هوشمندانه

موضوع: چگونه در زندگی انسانی کم خطاتر باشیم و تصمیمات هوشمندانه تری در زندگی اتخاذ کنیم

تعداد جلسات: ۲۵ پادکست صوتی ۵تا۸ دقیقه ای