مسیر طلبه

مدارس تخصصی اصفهان

مدرسه عالی فقه صاحب الزمان علیه السلام

معرفی: این مدرسه با وظایف ذیل در سال ۱۳۹۲ تاسیس شده است: برگزاری دوره آموزشی اختصاصی سطوح عالی حوزه با توجه به اهداف بنیاد اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی جهت تقویت ابعاد عملیِ اخلاقِ طلاب مدرسه؛ هدایت و راهبری طلاب جهت انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی؛ موسس: آیت الله ناصری …

ادامه نوشته »