مسیر طلبه

سطح دو تخصصی

رشته فقه و اصول سطح دو

معرفی رشته فقه و اصول سطح دو حوزه علمیه

معرفی رشته فقه و اصول – سطح دو حوزه علمیه مجموعه‏ های آموزشی رشته فقه و اصول مدرسه تخصصی فقه امام کاظم قم مدرسه تخصصی فقه و اصول امام رضا قم مدرسه علمیه شهیدین بهشتی و قدوسی قم مدرسه عالی فقه دارالهدی قم مدرسه عالی خاتم الاوصیاء قم مدرسه عالی فقه …

ادامه نوشته »

رشته حقوق و قضای اسلامی سطح دو

رشته حقوق و قضای اسلامی سطح دو

رشته حقوق و قضای اسلامی – سطح دو مجموعه‏ های آموزشی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی قم مؤسسه آموزش عالی حوزوی اصفهان تعریف رشته حقوق و قضای اسلامی دوره‏ای است که دانشجویان با تمام موارد حقوقی و قضایی آشنا می‏شوند. اهداف رشته حقوق و قضای اسلامی تربیت قضات ورزیده و …

ادامه نوشته »

رشته علوم اسلامی با گرایش تاریخ اسلام سطح دو

رشته علوم اسلامی با گرایش تاریخ اسلام سطح دو

رشته علوم اسلامی با گرایش تاریخ اسلام سطح دو رشته تاریخ اسلام – سطح دو مجموعه ‏های آموزشی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم مؤسسه آموزش عالی امام رضا قم  تعریف طلاب ضمن فراگیری فقه و علوم متعارف با مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار تاریخ اسلام آشنا …

ادامه نوشته »

رشته علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث

آشنایی با رشته علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث سطح دو ماده ۱- عنوان عنوان برنامه، سطح دو علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث است. ماده ۲- تعریف گرایش علوم حدیث سطح دو علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث، مقطعی است، كه طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، با مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، …

ادامه نوشته »

معرفی رشته علوم اسلامی با گرایش فلسفه

 رشته علوم اسلامی با گرایش فلسفة اسلامی سطح دو مادة ۱٫عنوان عنوان برنامه، سطح دو علوم اسلامی با گرایش فلسفة اسلامی است. مادة ۲٫تعریف گرایش فلسفه اسلامی سطح دو علوم اسلامی با گرایش فلسفه اسلامی، مقطعی است، كه طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مسائل، …

ادامه نوشته »

معرفی رشته علوم اسلامی با گرایش كلام اسلامی

در این مطلب رشته سطح دو علوم اسلامی با گرایش كلام اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و توضیحات مختصر و مفیدی در مورد این رشته برای شما بیان می شود. سطح دو علوم اسلامی با گرایش كلام اسلامی، مقطعی است كه طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار دانش کلام اسلامی دست می‌یابند و پس از احراز توان علمی با ارائة تحقیق پایانی، موفق به دریافت مدرك سطح دو این گرایش می­شوند.

ادامه نوشته »

معرفی رشته علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن

رشته علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن سطح دو مادة ۱٫عنوان عنوان برنامه، سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن است. مادة ۲٫تعریف سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن، مقطعی است كه طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت …

ادامه نوشته »

معرفی رشته علوم اسلامی با گرایش تبلیغ سطح دو

رشته علوم اسلامی با گرایش تبلیغ سطح دو مادة ۱٫ اهداف شناخت مفاهیم، و مسائل مهم معارف اسلامی؛ ایجاد توان پاسخگویی به پرسش‌های عمومی در حوزة‌ مسائل اسلامی؛ ایجاد مهارت‌های تبلیغ و تدریس؛ آماده‌سازى طلاب جهت ترویج معارف و احكام اسلامى و به عهده گرفتن امور تبلیغى مساجد و مراكز …

ادامه نوشته »