مسیر طلبه

توصیه های تیپ شخصیتی ENFP:

  توصیه:

  • آماده بحث درباره موضوعات مختلفو پاسخ دادن به انبوهی از سوالات باشید
  • به سخن خود جذابیت بدهید و ریتم تند آن را حفظ کنید. هرچه بیشتر آنها را درگیر کنید بیشتر علاقه مند می شوند. وظایف و مسئولیتها را مفرح کنید
  • به حس شدید آنها در مورد مور امکان پذیر متوسل شوید بویژه در مورد به دست آوردن چیزی که یا خودشان خواستار آن هستند یا به دیگران کمک می کند به خواسته شان برسند
  • در مورد مسائل و چالش ها گزینه ها و احتمالات مختلفی را می توانند در نظر بگیرند و در ایهده پردازی و بارش فکری بسیار خوب عمل می کنند

برای مشاهده سایر توصیه های تیپ ها لطفا کلیک کنید

برچسب