مسیر طلبه

توصیه های تیپ شخصیتی ESFJ:

  توصیه:

  • وقتی کاری برای کمک به شما یا به سود شما می کنند مراتب قدردانی خود را بدون ریا و آشکارا بیان کنید، بگذارید بدانند به خاطر کمکها و همکاریهایشان ارزش و احترام قائلید
  • اغلب این دست از طلاب از حرف زدن لذت می برند آماده گوش کردن و حرف زدن باشید
  • آگاه باشیدکه نیروی محرکه آنها ارزشهای آنهاست مراقب باشید ایده یا کاری را پیشنهاد ندهید یا رفتاری نکنید که به نظام ارزشهای شخصی شان آسیب بزند
  • آنها معمولا خیلی خوب از عهده میزبانی افراد بر می آیند.آنها قابلیت نظم دادن و ساماندهی به امور را دارند و همه موارد لازم برای انجام یک کار را با دقت چک می کنند لذا می توانید در این گونه موارد به آنها اعتماد کنید
  • این طلاب مذاکره کنندگان خوبی هستند و شما می توانید در امور اداری و جذب نیرو و بودجه از قدرت مذاکره آنها استفاده کافی را ببرید
  • آنها به برنامه و دستورالعملی شفاف برای انجام دادن کارها احتیاج دارند و در صورتی که شرایط چندان شفاف نباشد به دلیل ترس از شکست یا موفق نشدن خطر نمی کنند و دست به هیچ کاری نمی زنند. پس به آنها برنامه بدهید و بخواهید در مدت معین برنامه های خود را عملی کنند. این بهترین پیشنهاد مسرت بخش برای آنهاست.

برای مشاهده سایر توصیه های تیپ ها لطفا کلیک کنید

برچسب