مسیر طلبه

توصیه های تیپ شخصیتیESTJ:

توصیه:

  • آنها جزء سفت و سخت ترین افراد هستند و عموما برخوردی دوستانه دارند و ممکن است به لحاظ جسمی قدری پر تحرک باشند
  • سعی کنید از صراحت و یا حتی گستاخی آنها ناراحت و دلسرد نشوید چون از حرفی که می زنند منظور شخصی ندارند
  • وقتی افکار و نظرات خود را مطرح می کنید آماده بحث درباره آنها باشید. آنها عمل گرا هستند و دوست ندارند وقت زیادی را صرف تفکر و تامل کنند
  • با آنها صریح، روراست و مختصرو مفید سخن بگویید.
  • از سپردن کار به آنها نگران نشوید. چرا که آنها سعی می کنند همان دفعه اول که کاری را انجام می دهند بخوبی از عهده انجامش برآیند.
  • در صورتی خدمات آنها برای مدرسه و مسئولین به اندازه کافی دیده نشود از کوره در می روند و بی قرار می شوند.

برای مشاهده سایر توصیه های تیپ ها لطفا کلیک کنید

برچسب