مسیر طلبه

توصیه های تیپ شخصیتی ISFP:

  توصیه:

  • به حریم شخصیشان احترام بگذارید آنها را قبل از اینکه احساس راحتی کنند مجبور به انجام کاری نکنید خصوصا در ملا عام!
  • به حساسیت و تمایلشان برای کمک به دیگران متوسل شوید آنها می توانند با توانایی خود به دیگران و اطرافیان کمک کنند
  • برای واکنش دادن به پیشنهاد ها و ایده های جدید به آنها وقت زیادی بدهید.
  • آنها ذاتا روحیه ای هنری و زیبا شناسانه دارند و درک بالایی از مقوله های هنری به خصوص هنرهای حسی دارند. آنها نسبت به رنگ، شفافیت، تن صدا حساسیت و توجه زیادی دارند. باید بدانید از آنها در کدام قسمت استفاده کرد
  • ممکن است در در اولویت بندی و زمانبندی کارهایشان به کمک دیگران نیاز داشته باشند تا بتوانند کارهای خود را سر وقت و به موقع انجام دهند. به این طلاب باید کمک کنید تا طبق برنامه پیش بروند

برای مشاهده سایر توصیه های تیپ ها لطفا کلیک کنید

 

برچسب