دانشگاه معارف اسلامی

image_pdfimage_print

معرفی:

به علت اهمیت و جایگاه حساس دروس معارف اسلامی در دانشگاه‌ها، مقام معظم رهبری(دام‌ظله‌العالی) همواره بر لزوم توجه بیشتر به این دروس و تربيت مدرسان توانا براي تصدي اين مسئوليت در دانشگاه‌ها تأكيد نموده‌اند. بر اين اساس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سياست‌هاي اجرايي اسلامي شدن دانشگاه‌ها مصوب جلسه ۴۳۳ تاريخ ۱۷/۹/۱۳۷۷ (دربخش مربوط به استاد) در ذيل سياست‌هاي اجرايي راهبرد ۲ بر تقويت و تأسيس مراكزي براي تأمين و تربيت استادان معارف اسلامي و ايجاد تسهيلات لازم براي استخدام و جايابي آنان تأكيد مي كند.

این دانشگاه که فقط در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش دارد با اهداف ذیل تشکیل شده است:

الف ـ تربیت و تأمین کادر هیأت علمی گروههای آموزشی معارف اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
ب ـ دانش‌افزایی و تقویت بنیة علمی مدرسان معارف اسلامی
ج ـ تقویت مهارت‌های تدریس و تحقیق در مدرسان معارف اسلامی
د ـ فراهم آوردن زمینه لازم جهت تأثیرگذاری بیشتر دروس معارف اسلامی از طریق تربیت استاد، تدوین متن و بررسی سایر عوامل مؤثر در این امر
هـ ـ ارائه روش‌های نوین و مؤثر در ارائه دروس معارف اسلامی
و ـ شناسایی روش‌ها و فنون برقراری رابطه عاطفی و سازنده با محیط دانشجویی و تقویت مدرسان معارف اسلامی در این خصوص

رئیس دانشگاه: حجت الاسلام و المسلمین روح الله شاکری زواردهی

نام رشته های مقطع کارشناسی ارشد:

مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام

مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی

مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی

مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی

مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی (قرآن و متون)

توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی

توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دین

توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاوره

مدت زمان تحصیل:

حداقل دو سال و نیم برای کارشناسی ارشد

ظرفیت پذیرش:

ظرفیت پذیرش برای رشته ۲۰ نفر

شرایط پذیرش:
۱٫ التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
۲٫ داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۳٫ نداشتن سوء پیشینه کیفری به تشخیص مراجع ذی‌ صلاح.
۴٫ نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مراجع ذی ‌صلاح همچون اداره نظام وظیفه.
۵٫ حداکثر سن ۳۳ سال
تبصره: مدت زمان خدمت سربازی (معافیت، محاسبه نمی گردد) و حضور در جبهه، به سقف سنی افزوده می شود.
۶٫ توانایی جسمی و روحی لازم جهت تحصیل در دانشگاه متناسب با رشته انتخابی.
۷٫ عدم استخدام در هیچ یک از ارگان ها و یا سازمان ‌های دولتی.
۸٫ دارا بودن شرایط عمومی مدرسی معارف اسلامی با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (احراز این شرط، پس از قبولی در آزمون خواهد بود)
۹٫ قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی
۱۰٫ داشتن مدرک سطح دو حوزوی برای برادران و اتمام پایه ده کتبی (مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برادران)
تبصره : پس از قبولی، برای ارائه مدرک کتبی پایه ده، یک ترم فرصت داده می شود.
۱۱٫ داشتن مدرک سطح دو حوزوی برای خواهران مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

مزایا:

  • پس از قبولی در مرحله اول (آزمون کتبی) از پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت برای مرحله دوم (مصاحبه شفاهی) دعوت به عمل خواهد آمد. پذیرش نهایی منوط به داشتن حدنصاب لازم در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی خواهد بود.
  • باتوجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، گزینش داوطلبان واجد شرایط در هر مرحله آزمون، بر اساس این قانون صورت می گیرد؛ بر اساس مصوبات مربوطه ۲۵% ظرفیت در هر گرایش به متقاضیان سهمیه رزمندگان و ایثارگران واجد شرایط به شرط کسب حدنصاب علمی (در سهمیه رزمندگان حداقل ۸۰% و در سهمیه ایثارگران حداقل ۷۰% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد) اختصاص دارد.
  • این دانشگاه دولتی است و شهریه ای از دانشجویان دریافت نمی گردد.
  • دانشگاه معارف اسلامی، هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه برای دانشجویان ندارد؛ البته دانشگاه جهت تأمین خوابگاه برای خواهران، تلاش های لازم را انجام خواهد داد تا امکان استفاده از خوابگاه برایشان فراهم گردد.

مواد ، ضرایب و منابع پیشنهادی آزمون ورودی رشتههای دانشگاه معارف اسلامی

در مقطع کارشناسی ارشد سال – ۱۳۹۹

رشته مدرسی مبانی نظری اسلام

ردیف مواد آزمون ضریب منابع پیشنهادی
۱ فقه اصول ۲ ۱٫مکاسب شیخ انصاری( بخش مکاسب محرمه)

۲٫ اصول فقه مظفر(جلد۱و۲)

۲ ادبیات عرب ۲ مغنی الأدیب )باب اول و چهارم(.
۳ زبان انگلیسی ۲ در حد کارشناسی.
۴ منطق ۲ المنطق )مظفر(.
۵ فلسفه ۴ ۱٫ آموزش فلسفه جلد ۱ و ۲ (محمدتقی مصباح یزدی)

۲ . فلسفه مقدماتی، برگرفته از آثار شهید مطهری )عبدالرسول عبودیت)

۶ کلام قدیم ۴ محاضرات فی الالهیات )جعفر سبحانی،تلخیص علی ربانی گلپایگانی(
۷ کلام جدید ۳ کلام نوین اسلامی جلدد ۱ (بخدش دین شناسی) و جلد۳ )عبدالحسین خسروپناه).

رشته مدرسی اخلاق اسلامی

ردیف مواد آزمون ضریب منابع پیشنهادی
۱ فقه و اصول ۲ ۱٫مکاسب شیخ انصاری( بخش مکاسب محرمه)

۲٫ اصول فقه مظفر(جلد۱و۲)

۲ ادبیات عرب ۱ مغنی الأدیب )باب اول و چهارم(.
۳ زبان انگلیسی ۱ در حد کارشناسی.
۴ اخلاق و تربیت اسلامی ۴ ۱. اخلاق اسلامی (برگرفته از آثار محمدتقی مصباح یزدی) تدوین و تنظیم در حد کارشناسی.حسن صادقی و محمود فتحعلی.

۲ . الحقائق )ملامحسن فیض کاشان)

۵ فلسفه اخلاق ۴ ۱٫ فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی(جمعی از نویسندگان)، دفتر نشر معارف.

۲٫ نقد و بررسی مکاتب اخلاقی(محمدتقی مصباح یزدی)، انتشارات موسسه

آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

۶ عرفان عملی ۲ در جستجوی عرفان اسلامی )محمدتقی مصباح یزدی(، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.
۷ کلام اسلامی ۲ محاضرات فی الالهیات )جعفر سبحانی، تلخیص علی ربانی گلپایگانی(.

 رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث

ردیف موادآزمون ضریب منابع پیشنهادی
۱ فقه و اصول ۲ ۱٫      مکاسب شیخ انصاری (بخش مکاسب محرمه)

۲٫       شرح لمعه شهید ثانی )کتاب الصلاه، کتاب الطهاره(.

۳٫      . محاضرات فی الالهیات (جعفر سبحانی، تلخیص علی ربانی گلپایگانی).

۲ ادبیات عرب ۲ ۱٫        مغنی الأدیب (باب اول و چهارم).

۲٫      جواهر البلاغه (احمد الهاشمی).

۳ زبان انگلیسی ۱ در حد کارشناسی.
۴ تفسیر قرآن ۴ المیزان (علامه طباطبایی( جلد ۱ )تفسیر سوره مبارکه حمد و بقره تا آیه شریفه ۱۸۲)
۵ تفسیر نهج البلاغه ۴ شرح نهج البلاغه ابن میثم (ترجمه فارسدی) جلد ۱ و ۲٫ انتشارات بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی.
۶ علوم قرآن ۳ ۱٫       تلخیص التمهید (محمدهادی معرفت).

۲٫       علوم قرآن (سید محمد باقر حکیم).

۷ آشنایی با منابع حدیثی ۳ ۱٫      جوامع حدیثی شیعه (هادی حجت)

۲٫       تاریخ حدیث (سیدرضا مؤدب).

 رشته مدرسی انقلاب اسلامی

ردیف موادآزمون ضریب منابع پیشنهادی
۱ فقه و اصول ۲ ۱٫      مکاسب شیخ انصاری (بخش مکاسب محرمه)

۲٫      اصول فقه مظفر(جلد۱و۲)

۲ ادبیات عرب ۲ مغنی الأدیب (باب اول و چهارم).

 

۳ زبان انگلیسی ۲ در حد کارشناسی.
۴ اندیشه سیاسی ۳ ۱٫  ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت (عبدالله جوادی آملی)، مرکز نشر اسراء.

۲٫  تاریخ فلسفه سیاسی غرب، جلد ۱ و ۲ (عبدالرحمن عالم)، انتشارات وزارت امورخارجه.

۵ تحولات سیاسی

اجتماعی معاصرایران

۴ ۱٫ تاریخ سیاسی معاصر ایران (سید جلال الدین مدنی)، هر دو جلد دفتر انتشارات اسلامی.

۲٫ تاریخ تحولات سیاسی ایران (موسی نجفی و موسی فقیه حقانی )، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

۶ انقلاب اسلامی ۴ ۱٫ پیرامون انقلاب اسلامی(شهید مطهری)، انتشارات صدرا.

۲٫ نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر (شهید مطهری)، انتشارات صدرا.

۳ . انقلاب اسلامی، زمینه ها و پیامدها (منوچهر محمدی)، دفتر نشر معارف.

۷ حقوق اساسی ۳ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(محمد رضا مجیدی)، دفتر نشر معارف.

رشته مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ردیف موادآزمون ضریب منابع پیشنهادی
۱ کلام اسلامی ۲ محاضرات فی الالهیات (جعفر سبحانی، تلخیص علی ربانی گلپایگانی).
۲ ادبیات عرب ۲ الارشاد (شیخ مفید)در حد ترجمه.
۳ زبان انگلیسی ۱ در حد کارشناسی
۴ تاریخ فرهنگ و

تمدن اسلامی

۴ ۱٫      تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (محمد رضا کاشفی)

۲٫      خدمات متقابل اسلام و ایران (شهید مطهری)، انتشارات صدرا.

۳٫      کارنامه اسلام (عبدالحسین زرین کوب)، انتشارات امیرکبیر.

۴٫      دانش مسلمین (محمدرضا حکیمی) نشر دلیل ما.

۵ تاریخ اسلام ۴ ۱٫      تاریخ اسلام جلد ۱ (مهدی پیشوایی)، دفتر نشر معارف.

۲٫       تاریخ تحلیلی صدر اسلام (محمد نصیری)، دفتر نشر معارف.

۶ تاریخ تشیع و امامان شیعه ۳ ۱٫      انسان دویست و پنجاه ساله (سید علی خامنهای)، موسسه ایمان جهادی (صهبا)

۲٫      تاریخ تشیع (تک جلدی)، گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

۷ تاریخ اسلام در قرآن

و نهج البلاغه

۳ ۱٫       بینش تاریخی قرآن(یعقوب جعفری).

۲٫       بینش تاریخی نهج البلاغه(یعقوب جعفری)

۳٫       جمال کعبه (محمدحسین دانشکیا)، دفتر نشر معارف.

رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی

ردیف موادآزمون ضریب منابع پیشنهادی
۱ مبانی اعتقادی و

اسلام شناسی

۲ ۱٫      امامت و رهبری (شهید مطهری)، انتشارات صدرا.

۲٫       انسان در اسلام (غلامحسین گرامی)، نشر معارف.

۲ فقه و اصول ۲ ۱٫      شرح لمعه شهید ثانی (کتاب الصلاه، کتاب النکاح)

۲٫      اصول فقه مظفر (جلد ۱ و ۲)

۳ مبانی انقلاب اسلامی ۳ ۱٫       منشور فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبر ی (محمدحسن جعفرزاد ه(، نشرولاء منتظر.

۲٫       منشور روحانیت امام خمینی(ره).

 

۴ زبان انگلیسی ۱ در حد کارشناسی.
۵ ادبیات فارسی ۱ بر بال قلم (سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا))، انتشارات ظفر.
۶ اصول و مبانی مدیریت ۴ مدیریت فرهنگی (جعفر رحمانی)، نشر المصطفی.
۷ اصول و مبانی حکومت

اسلامی

۲  

۱٫      نامه ۵۳ نهج البلاغه (عهدنامه مالک اشتر)

۲٫       نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه (محمدتقی مصباح یزدی)

۸ تاریخ و تمدن اسلامی ۲ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (فاطمه جان احمدی)، نشر معارف.

رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاوره

ردیف موادآزمون ضریب منابع پیشنهادی
۱ مبانی اعتقادی و

اسلام شناسی

۲ مجموعه آثار شهید مطهری دوره ۲۸ جلدی (جلد ۱ ، ۲ و ۳ )، انتشارات صدرا.
۲ فقه و اصول ۲ ۳٫      شرح لمعه شهید ثانی (کتاب الصلاه، کتاب النکاح)

۴٫      اصول فقه مظفر (جلد ۱ و ۲)

۳ مبانی انقلاب اسلامی ۲  

دغدغه های فرهنگی ()بیانات مقام معظم رهبری)، موسسه ایمان جهادی (صهبا).

۴ زبان انگلیسی ۱ در حد کارشناسی.
۵ ادبیات فارسی ۱ بر بال قلم (سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا))، انتشارات ظفر.
۶ روانشناسی ۴ ۱٫      روانشناسی کاربردی، ابوالحسدن حقانی، جلد ۱ (فصول ۳ تا ۷ )، جلد ۲(فصول ۲ تا ۶ )، انتشارات موسسه امام خمینی(ره)

۲٫       روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی، جلد ۲ (فصدول ۱۵ ، ۱۶ ، ۲۰ تا ۲۵) انتشارات سمت.

۷ مشاوره ۲ ۱٫       تکنیک های مصاحبه و مشاوره (باربارا اوکا ن) ترجمه شهرام محمدخانی، انتشارات طلوع دانش.

۲٫      مشاوره خانواده (مصطفی تبریزی)

۸ انسان شناسی اسلامی ۲ ۱٫      انسان در قرآن (شهید مطهری)، انتشارات صدرا.

۲٫      تفسیر انسان به انسان (عبدالله جوادی آملی)، مرکز نشر اسراء.

 رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دین

ردیف موادآزمون ضریب منابع پیشنهادی
۱ مبانی اعتقادی و

اسلام شناسی

۲ مجموعه آثار شهید مطهری دوره ۲۸ جلدی (جلد ۱ ، ۲ و ۳ )، انتشارات صدرا.
۲ فقه و اصول ۲ ۵٫      شرح لمعه شهید ثانی (کتاب الصلاه، کتاب النکاح)

۶٫      اصول فقه مظفر (جلد ۱ و ۲)

۳ مبانی انقلاب اسلامی ۱  

دغدغه های فرهنگی ()بیانات مقام معظم رهبری)، موسسه ایمان جهادی (صهبا).

۴ زبان انگلیسی ۴ در حد کارشناسی.
۵ ادبیات فارسی ۴ بر بال قلم (سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا))، انتشارات ظفر.
۶ روانشناسی ۳ ۱٫      روانشناسی و تبلیغات (با تأکید بر تبلیغ دینی)، (محمد کاویانی، سیدمحمدغروی، رضا پورحسینی)، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

۲٫       روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، (مسعود آذربایجانی و

همکاران)، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

۷ تفسیر قرآن ۳ المیزان (علامه طباطبایی)، جلد ۱ (تفسیر سوره مبارکه حمد و بقره تا آیه شریفه

۱۸۲).

۸ تاریخ اسلام   ۳٫       حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (رسول جعفریان)

۴٫       تاریخ تشیع (سید احمدرضا خضری)، دفتر نشر معارف.

تلفن قم: ۳۲۱۱۰۱- ۰۲۵

آدرس سایت: maaref.ac.ir

آدرس پستی: قم، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی بین کوچه ۴ و ۶ پلاک ۷۲

برای مشاهده سایر دانشگاه های حوزوی قم کلیک کنید

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com