1

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی مرکز نو آوری و شکوفایی حوزه علمیه خراسان

یکی از اهداف مهم سازمان روحانیت، که مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان متولی تربیت نیروی انسانی این سازمان را به عهده دارد پاسخگویی به نیازهای جامعه و نظام اسلامی می باشد ، اغلب دانش آموخته های حوزه علمیه که ماموریت دارند تا این هدف مهم را محقق سازند، متاسفانه فاقد مهارتهای لازم برای ورود به جامعه و پاسخگویی به نیازهای آنان می باشند.

کارشناسان امر و اساتید فن در زمینه تربیت طلاب، ریشه بسیاری از معضلات طلبگی را بی انگیزگی ناشی از نبود حس مفید بودن و عدم بکارگیری این نیروی آماده و عاشق خدمت می دانند.

مسئولین و پرسنل مرکز نوآوری و شکوفایی حوزه علمیه خراسان با هدف پر نمودن این خلاء و از بین بردن این معضل فراگیر، اقدام به برنامه ریزی برای فعالیتهای کوتاه مدت یکساله نموده و با در نظر گرفتن اهداف بلند مدت این مرکز و همچنین توجه به منویات مدیران امر که در مصاحبه های عمیق و دقیق،تحلیل و جمع آوری گردیده و با مطالعات میدانی در حوزه نیازشناسی طلاب و جامعه هدف برنامه ذیل را با مبانی علمی آن پس از چندین جلسه کارشناسی ارائه نموده است. امید این که بتوانیم با اقدامات صحیح در راستای اجرای این برنامه و در سایه حمایت های همیشگی و اعتماد مسئولان امر، نتیجه ای بگیریم که عواید آن رشد و توانمندسازی طلاب و ترویج فرهنگ خدمت رسانی دینی و در نهایت اعتلای پرچم دین اسلام در جامعه و تحصیل رضایت خداوند باشد.

اهداف کلان :

۱ کار آفرینی و رونق تولیدات فرهنگی طلاب

۲ ایجاد اشتغال پایدار برای طلاب دانش آموخته

۳ حمایت ،توانمند سازی،هدایت و ساماندهی طلاب متقاضی

الف) کار آفرینی و رونق تولیدات فرهنگی طلاب:

۱برگزاری رویداد ایده پروری به منظورتشکیل تیم ها و تشکل های کار آفرین

۲ اجرای دوره رشد مقدماتی و پیشرفته (منتورینگ، تحقیقات بازار و..)

۳ اخذ حمایت های سازمانی ویژه طلاب توانمند سازی شده و تیم های مستقر در مرکز نوآوری و شکوفایی

ب) ایجاد اشتغال پایدار برای طلاب دانش آموخته :

۱ ایجاد سامانه بارش(بهینه سازی انجام رسالت های شغلی) ویژه طلاب

۲ مذاکره با سازمان های مرتبط( آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، اوقاف، نیروهای نظامی و انتظامی و…)

ج) حمایت ،توانمند سازی،هدایت و ساماندهی طلاب متقاضی:

۱ شناسایی مراکز آموزش مهارتی جهت پشتیبانی نیروی انسانی جذب شده با توجه به نیاز های احصاء شده در سامانه بارش

۲ تولید محتوای متناسب ترویج فرهنگ کارو تلاش با هدف اطلاع رسانی و ایجاد روحیه خدمت رسانی و انجام رسالت های طلبگی در جامعه

۳ تولید محتوای آموزشی مهارت محور برای بارگذاری در سایت( ویدیوهای آموزشی، پادکست های صوتی، درسنامه های مجازی و مکتوب و…)

۴ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حضوری مهارت محور متناسب با نیازهای طلاب برای توانمندسازی ویژه اشتغال متناسب با شئون طلبگی