ورود به حوزه علمیه
ادامه مطلب
عضویت در سپاه پاسداران
ادامه مطلب
ورود به حوزه ی علمیه
ورود به حوزه علمیه
عضویت در سپاه پاسداران
عضویت در سپاه پاسداران
مسیر طلبه در سالی که گذشت...
آیت الله حسینی بوشهری: کار شما (طراحی نقشه راه مسیر طلبگی) از اولویت بالایی برخوردار است.
آیت الله حسینی بوشهری در دیدار با مدیر و اعضای موسسه مسیر طلبه
  آیت الله حسینی بوشهری: کار شما (طراحی نقشه راه مسیر طلبگی) از اولویت بالایی برخوردار است. لازم است...
Negar_۲۰۲۲۰۱۳۱_۲۰۰۰۰۰
انصراف از حوزه
Negar_۲۰۲۲۰۲۰۵_۲۳۲۶۱۲
طلاق عاطفی از طلبگی
جامعه شناسی
معرفی رشته های حوزوی - جامعه شناسی
اشتباه جهادی
#یادداشت_روز-چهاردهم #در_باب_طلبگی #اشتباه_جهادی   روی سخنم با جهادیون (پیامبران عصر حاضر) نیست بلکه...
کار غیر طلبگی
#یادداشت_روز-سیزدهم #در_باب_طلبگی #کار غیر طلبگی   چند روز پیش دو نفر از رفقای قدیمی ( طلبه های کلاس...
 کارویژه فناوری های فرهنگی
معرفی کارویژه فناوری های فرهنگی
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com