رشته مشاوره

رشته مشاوره
image_pdfimage_print

معرفی رشته مشاوره و اهداف و گرایش های آن:

رشته مشاوره

دانشگاه ها و موسسات سراسر کشور

مقطع کارشناسی ارشد

تعریف و اهداف رشته مشاوره:

هدف کلی از اجرای برنامه دوره کارشناسی ارشد مشاوره تربیت افرادی است كه در زمينه تخصصی خود به ارائه خدمات مشاوره ای مؤثر و مفید بپردازند و راجع به موضوعات مربوط به شاخه تخصصی تحقیق نمایند و دروس مربوط به شاخه را در مؤسسات آموزشی در سطح کارشناسی یا پایین تر تدریس کنند.

 

هدفهای خاص هر گرایش به تفکیک به شرح زیر است:

الف – مشاوره مدرسه هدف گرایش مشاوره مدرسه تربیت افرادی است که بتوانند

۱- دانش آموزان را در زمینه انتخاب دروس و رشته تحصیلی و رفع مشکلات تحصیلی، انتخاب شغل وآماده شدن برای احراز آن ورفع مشکلات روانی، اخلاقی، رفتاری، خانوادگی، ارتباطی و سازگاری یاری دهند. ٢- خدمات راهنمایی و مشاوره را در هسته های مشاوره آموزش و پرورش، مدارس و مراکز تربیت معلم برنامه ریزی سازماندهی و سرپرستی کنند. ٣- به ارائه خدمات مشورتی به معلمان، والدین و آموزش بهداشت روانی دانش آموزان اقدام کنند. )))

ب – مشاوره شغلی: هدف گرایش مشاوره شغلی تربیت افرادی است که بتوانند: ا- مراجعان خود را در انتخاب شغل، و آمادگی برای اشتغال یاری دهند. ۲- مراجعان خود را در اشتغال موفقیت آمیز و حل مشکلات شغلی یاری دهند. ٣- اطلاعات عینی و به روز شغلی را در اختیار مراجعان خود قرار دهند. ۴- به انجام مشاوره های انفرادی و گروهی شغلی اقدام کنند. ه- خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی را در موقعیت های مختلف برنامه ریزی، سازماندهی و سرپرستی کنند.

ج – مشاوره خانواده: هدف گرايش مشاوره خانواده تربیت افرادی است كه بتوانند با انجام مشاوره های ازدواج و زناشویی و خانوادگی :

۱- مراجعان خود را در انتخاب همسر یاری دهند. ۲- مراجعان خود را در حل مشکلات ازدواج و زناشویی یاری دهند. ۳- مراجعان خود را در حل مشکلات خانوادگی و زندگی رضایت بخش یاری دهند.

د – مشاوره توان بخشی هدف گرایش مشاوره توانبخشی تربیت افرادی است که بتوانند افراد را از طریق مشاوره های فردی، گروهی و خانوادگی :

۱- در هنگام روبرو شدن با رویدادهای پیش بینی نشده از قبیل تصادف، زلزله، سیل، جنگ، مرگ یک عزیز یا بیکاری یا ورشکستگی و نظائر آن یاری دهند. ۲- در ترک اعتیاد مشروبات الكلى و مواد مخدر یاری دهند. ۳- در سازگاری با ترک یا طلاق همسر یاری دهند. ۴- در پیشگیری و درمان کودکان معلول یاری دهند. ها خدمات مشاوره توانبخشی را برنامه ریزی و سازماندهی کرده و سرپرستی نمایند.

 

۳- برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره دارای ۳۲ واحد به شرح زیر می باشد.

الف – دروس مشترک

۱۴ واحد

ب – دروس تخصصی هر گرایش

۱۴ واحد

ج – پایان نامه ۴ واحد

تبصره : دانشگاهها به تناسب امکانات لازم و نیروی انسانی متخصص خود می توانند در یک یا چند گرایش دانشجو بپذیرند.

۴- طول دوره و شکل نظام دوره کارشناسی ارشد رشته مشاوره به صورت آموزشی وناپیوسته بوده و طول آن طبق آیین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی به طور متوسط دو سال می باشد که در طی آن دانشجویان قادر خواهند بود مجموعه دروس نظری و عملی این دوره را بگذرانند. حداکثر مدت مجاز تحصیل این دوره سه سال است. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال دارای شانزده هفته کامل آموزشی می باشد.

 

شرایط ورود دانشجو رشته مشاوره

الف- دارا بودن شرایط عمومی ورود به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی. ب- داشتن گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های مشاوره و راهنمایی، امور تربیتی و مشاوره راهنمایی و مشاوره، آموزش و پرورش پیش دبستانی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، آموزش و پرورش افراد استثنایی، روانشناسی مددکاری اجتماعی تبصره- داوطلبانی که دارای گوهینامه کارشناسی به غیر از مشاوره و راهنمایی، امور تربیتی و مشاوره و یا راهنمایی و مشاوره هستند در صورت قبول شدن در امتحانات ورودی ملزم به گذراندن دروس پیش نیاز مندرج در جدول شماره و می باشند. ج – نداشتن نقص و بیماری جسمانی و روانی به گواهی و تأیید پزشکان مورد اعتماد دانشگاهها.

د – شركت و قبولی در مصاحبه حضوری به منظور بررسی خصوصیات شخصیتی متناسب با کار و حرفه مشاوره.

 

مواد و ضرایب امتحانی

۱- مبانی راهنمایی و مشاوره                                  با ضریب ۲

۲-روشها و فنون راهنمایی و مشاوره                        با ضريب ۳

٣- نظریه های مشاوره و رواندرمانی            با ضریب ۳

۴- آمار و روشهای تحقیق                          با ضریب ۲

۵- کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره                       با ضریب ۲

۶-متون زبان تخصصی مشاوره                   با ضريب ۳

 

فصل دوم: جداول دروس رشته مشاوره

الف – جدول دروس مشترک دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره

رشته مشاوره

ب- جدول دروس تخصصی گرایش مشاوره مدرسه

رشته مشاوره

* : دانشجویان این گرایش ملزم هستند که موضوع پایان نامه خود را در ارتباط با امور و مسائل مشاوره مدرسه

انتخاب نمایند.

ج- جدول دروس تخصصی گرایش مشاوره شغلی

رشته مشاوره

* : دانشجویان این گرایش ملزم هستند که موضوع پایان نامه را در ارتباط با امور و مسائل مشاوره شغلی انتخاب نمایند.

د- جدول دروس تخصصی گرایش مشاوره خانواده

رشته مشاوره* : دانشجویان این گرایش ملزم هستند که موضوع پایان نامه را در ارتباط با امور و مسائل مشاوره خانواده و

ازدواج انتخاب کنند.

ه- جدول دروس تخصصی مشاوره توانبخشی

رشته مشاوره* : دانشجویان این رشته ملزم هستند که موضوع پایان نامه خود را در ارتباط با امور و مسائل مشاوره توانبخشی انتخاب کنند.

* و- جدول دروس پیشنیاز دوره کارشناسی ارشد مشاوره برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی غیر از امور تربیتی و مشاوره با راهنمایی و مشاوره

رشته مشاوره

* : دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره که مدرک تحصیلی دروه کارشناسی آنان غیر از امور تربیتی و مشاوره یا راهنمایی و مشاوره می باشد ملزم هستند، دروس جبرانی خود را با نظر گروه آموزشی و متناسب با گرایش تخصصی از بین دروس مندرج در این جدول انتخاب نموده و بگذرانند.

برای مشاهده سایر رشته های کارشناسی ارشد کلیک کنید

 

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com