مسیر طلبه

توصیه های تیپ شخصیتی ISTJ:

  توصیه:

  • آنها از همه اطرافیانشان محافظه کارترند و معمولا دقیق و موشکافند و بویژه در امور واقع دقت و موشکافی زیادی می کنند
  • به آنها وقت زیادی بدهید تا روی ایده ها فکر کنند ، بویژه ایده های تازه و آزموده نشده و بعد از آن با آنها صحبت کنید یا انتظار پاسخ داشته باشید.
  • از آنها نخواهید فی البداهه درباره امکانات و فرصتاهای تازه نظر بدهند یا درباره چیزهایی حرف بزنند که هنوز زمان کافی برای فکر درباه آنها درتنهایی نداشته اند
  • آنها اخلاق کاری بالایی دارند و با صبر و حوصله تمام مراحل لازم برای انجام شدن کار را پیگیری می کنند لذا نگران نباشید که از پس آن بر نیایند
  • حافظه های بسیار قوی و خوبی دارند و می توان از آنها اطلاعات کامل از حرفه ای که دارند ریافت کرد و یا از آنها برای به حافظه سپردن اطلاعات فراوان استفاده کرد
  • این دست از طلاب به دلیل تمرکز روی جزئیات و اتفاقات اینجاو اکنون ممکن است دورنما و چشم انداز بلند مدتی نداشته باشند لذا شما از این امر نگران نشده و از آنها در جایی که دوست دارند استفاده کنید

برای مشاهده سایر توصیه های تیپ ها لطفا کلیک کنید

برچسب