معرفی رشته علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن

image_pdfimage_print

رشته علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن سطح دو

مادة ۱٫عنوان

عنوان برنامه، سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن است.

مادة ۲٫تعریف

سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن، مقطعی است كه طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار دانش تفسیر و علوم قرآن می‌پردازند و پس از احراز توان علمی با ارائة تحقیق پایانی، موفق به دریافت مدرك سطح دو این گرایش می­شوند.

مادة ۳٫اهداف

 1. شناخت و تبیین معارف و مضامین قرآن كریم و ایجاد توان بهره‌گیری از آن؛
 2. شناخت مفاهیم و مسائل مهمدانش تفسیر و علوم قرآن؛
 3. آماده‌سازی طلاب جهت فعالیت‌های قرآنی؛
 4. ایجاد توان تحقیق در حد جمع‌آوری، تتبع و جمع‌بندی مطالب در زمینة معارف قرآنی؛
 5. ایجاد توان پاسخگویی به پرسش‌های عمومی در حوزة دانش تفسیر و علوم قرآن؛
 6. تربیت طلاب مستعد جهت ورود به مقاطع تخصصی؛
 7. شناخت استدلالی مسائل فقهی و اصولی و آشنایی با روش‌های استنباط فقهی؛
 8. ایجاد توان استفاده از متون و منابع مهم فقهی، اصولی، تفسیری و علوم قرآنی و شناخت آنها.

مادة۴٫ سیاست‌ها

 1. اهتمام به ایجاد زمینة تعالی اخلاقی، معنوی و اعتقادی طلاب؛
 2. زمینه‌سازی جهت اعتماد به نفس طلاب، در مسائل علمی ـ پژوهشی؛
 3. تأكید بر آموزش‌های پژوهش‌گرا؛
 4. توجه به نیازهای جامعه و كاربردی كردن آموزش؛
 5. تكیه بر آموزش موضوعات اصلی دانش تفسیر و علوم قرآن؛
 6. تأكید بر بهره­گیری از ابزارهای نوین و روش­های كارآمد آموزشی ـ پژوهشی؛
 7. اهتمام به شناسایی و حمایت از طلاب مستعد؛
 8. اهتمام به دروس فقه و اصول و نظارت بر اجرای آن.

مادة۵٫ضرورت ایجاد گرایش

 1. اهمیت فوق‌العادة معارف تفسیری و قرآنی به عنوان مهم‌ترین و اصیل‌ترین منبع معرفتی در مکتب اسلام؛
 2. رسالت حوزة علمیه در تربیت اندیشمندان قرآن‌شناس، جهت شناخت، تبیین و ترویج معارف و مضامین قرآن كریم؛
 3. نیازاجتماع و امت اسلامی به شناخت، تبیین و ترویج معارف و مضامین قرآن كریم.

مادة۶٫نظام آموزشی

نظام آموزشی این گرایش به صورت نیم‌سالی، درسی[۲]و حضوری است و بدون احتساب زمان تحقیق پایانی، در هفت نیم‌سال ارائه می‌شود.

تبصره:حداكثر مدت تحصیل در موارد اضطراری، بدون احتساب زمان تحقیق پایانی نه نیم‌سال است.

مادة۷٫شرایط پذیرش

 1. احراز صلاحیت­های عمومی و اخلاقی، بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب؛
 2. دارا بودن مدرك علمی سطح یك؛
 3. موفقیت در آزمون ورودی و مصاحبة علمی.

مادة۸٫عناوین و مشخصات كلی دروس

ردیف عنوان ساعت
۱ دروس عمومی ۱۶۱۶
۲ دروس گرایشی ۷۳۶
جمع كل ۲۳۵۲

 

مادة۹٫عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

 1. دروس مشترک
ردیف عنوان درس ساعت اهداف
فقه ۷۲۰ شناخت استدلالی مسائل مهم فقه، طبق برنامة مركز مدیریت در سطح دو (از ابتدای مكاسب، تا القول فی ماهیةالعیب)
اصول ۵۶۰ شناخت استدلالی مسائل مهم اصول، طبق برنامة مركز مدیریت در سطح دو (تمام رسائل و جلد اول كفایةالاصولتا اول المقصد الثانی فی‌النواهی)
کلام اسلامی ۶۴ شناخت استدلالی مسائل مهم و چالشی خداشناسی، نبوت و امامت، با توجه به منابع و متون اصلی كلام اسلامی و ایجاد توان لازم برای پاسخ به مسائل و شبهات اصلی آن
فلسفة اسلامی ۶۴ شناخت استدلالی مسائل اساسی و چالشی فلسفة اسلامی
رجال و درایه ۳۲ شناخت تكمیلی و تسلط بر مباحث مهم كاربردی و نكات تخصصی رجال و درایه، همراه با معرفی منابع مهم (مكتوب و نرم‌افزاری) رجال و درایه
تاریخ معاصر ۳۲ بررسی تحلیلی تاریخ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صد سال اخیر ایران
روش تحقیق ۳۲+۱۶

نظری عملی

آشنایی با روش‌های عمومی پژوهش و كیفیت بهره‌برداری از منابع
زبان انگلیسی عمومی ۱ و ۲ ۳۲+۶۴

نظری عملی

ایجاد توان درك مطلب و ترجمة متون سادة انگلیسی
جمع ۱۶۱۶
 1. دروس گرایشی

 

ردیف عنوان درس ساعت اهداف
آشنایی با قرآن کریم ۱ و ۲ ۱۲۸ آشنایی با محتوا و مضامین قرآن كریم از اول تا آخر، به صورت ترتیبی با حذف مطالب تکراری
تفسیر ترتیبی ۱ ۳۲ ایجاد توان بهره‌گیری از آیات جزء اول قرآن كریم و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر الکاشف مغنیه
تفسیر ترتیبی ۲ ۳۲ ایجاد توان بهره‌گیری از آیات ۱۴۲ بقره تا ۲۰ آل‌عمران و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر الصافی
تفسیر ترتیبی ۳ ۳۲ ایجاد توان بهره‌گیری از آیات ۲۰ آل‌عمران تا ۷ نساء و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر الکشّاف
تفسیر ترتیبی ۴ ۳۲ ایجاد توان بهره‌گیری از آیات ۷ تا ۶۷ نساء و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر التبیان
تفسیر ترتیبی ۵ ۶۴ ایجاد توان بهره‌گیری از آیات ۶۷ تا آخر سورة نساء و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر المیزان
تفسیر موضوعی ۱ (خداشناسی) ۳۲ شناخت خدا، صفات و مراتب توحید، از منظر قرآن کریم، با روش تفسیر موضوعی
تفسیر موضوعی ۲ ( نبوت) ۳۲ آشنایی با مباحث نبوت عامه (ویژگی‌ها، وظایف و اختیارات، آثار و فوائد) و نبوت خاصه (جهان‌شمولی، حقانیت و خاتمیت دین اسلام) از منظر قرآن کریم، با روش تفسیر موضوعی
تفسیر موضوعی ۳ (انسان‌شناسی و معاد) ۳۲ شناخت حقیقت مرگ، عالم برزخ و قیامت و ویژگی‌های آن، از منظر قرآن کریم، با روش تفسیر موضوعی
تاریخ و علوم قرآن ۳۲ شناخت اصطلاحات و مباحث مهم علوم قرآن و شناخت چگونگی جمع‌آوری، تدوین و سیر تطور قرآن کریم
تاریخ تفسیر و مفسران ۳۲ شناخت سیر تطور تفسیر از عهد رسالت تاكنون، همراه با معرفی مهم‌ترین مفسران و تفاسیر شیعه و اهل‌سنت
مبانی و قواعد تفسیری ۳۲ شناخت مبانی، اصول، قواعد، ضوابط و مراحل تفسیر صحیح قرآن کریم
بلاغت قرآن ۳۲ شناخت فصاحت، بلاغت، آرایه‌های ادبی و زیبایی‌های گفتاری آیات قرآن کریم
تجزیه و تركیب قرآن ۱ و ۲ ۳۲+۱۶

نظری عملی

افزایش توان تطبیق قواعد صرف و نحو بر آیات قرآن كریم، به منظور فهم دقیق آیات، با تأكید بر غریب آیات القرآن
مفردات قرآن ۳۲ شناخت معنا و صیغة برخی واژه‌های مهم و رایج در قرآن كریم، همراه با معرفی منابع آن
تجوید قرآن کریم ۳۲+۱۶

نظری عملی

آشنایی با علم تجوید و ایجاد توان روان‌خوانی و زیباخوانی قرآن کریم
تحقیق پایانی ۳۲+۳۲ عملی ارائة پژوهشی جامع، در یكی از موضوعات تفسیر و علوم قرآن در حد تتبع، جمع‌آوری و جمع‌بندی اقوال
جمع ۷۳۶

[۱]. این مصوبه قبلاً به عنوان مصوبة ۸۵۴ در جلسة ۳۲ کمیتة بررسی و تصویب رشته‌ها (دورة پنجم)، مورخ ۲۴/۲/۹۱ به تصویب رسیده بود، که پس از اصلاح مطابق تصمیم جلسة ۸۱ شورای عالی حوزه‌های علمیه (دورة ششم)، به مصوبة ۹۳۵ تغییر یافت.

[۲]. در این نظام هر درس به صورت مستقل ارزیابی می‌شود و قبولی یا رد در یک درس، تأثیری در قبولی یا رد دروس دیگر ندارد.

برای مشاهده دیگر رشته های سطح دو کلیک کنید

مقالات مرتبط

معرفی رشته علوم اسلامی با گرایش كلام اسلامی

در این مطلب رشته سطح دو علوم اسلامی با گرایش كلام اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و توضیحات مختصر و مفیدی در مورد این رشته برای شما بیان می شود.
سطح دو علوم اسلامی با گرایش كلام اسلامی، مقطعی است كه طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار دانش کلام اسلامی دست می‌یابند و پس از احراز توان علمی با ارائة تحقیق پایانی، موفق به دریافت مدرك سطح دو این گرایش می­شوند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com