مسیر طلبه

کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل– کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل– کارشناسی ارشد مجموعه‏ آموزشی رشته حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مفید قم دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد تعریف رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل به مجموعه اصول، قوانين و مقرراتي مي پردازد که بر روابط اختصاصي جامعه بين المللي و به ويژه تابعان فعال …

ادامه نوشته »

رشته تولید سیما مقطع کارشناسی ارشد

رشته تولید سیما دانشکده صداو سیما در مقطع کارشناسی ارشد تعریف و هدف رشته تولید سیما: دوره کارشناسی ارشد تولید سیما یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تربیت نیروی متخصص و خلاق جهت تهیه و تولید برنامه های رادیو و تلویزیونی برای سازمان های صداوسیما در …

ادامه نوشته »

رشته فقه و حقوق خصوصی

رشته فقه و حقوق خصوصی کارشناسی ارشد

رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری در مقطع کارشناسی ارشد معرفی رشته فقه و حقوق خصوصی حقوق خصوصی به روابط بین خود با مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است این مهم عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی …

ادامه نوشته »

رشته فلسفه و حکمت اسلامی

رشته فلسفه و حکمت اسلامی

رشته فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مطهری در مقطع کارشناسی ارشد معرفی رشته فلسفه وحکمت اسلامی در تاریخ علم و اندیشه، ما برای رسیدن به حقیقت و آگاهی از راز هستی و آفرینش به دو راه اصلی و اساسی بر می خوریم، راه عقل و راه عشق. در تاریخ …

ادامه نوشته »

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صداو سیما در مقطع کارشناسی ارشد تعریف و هدف: هدف اصلی تاسیس این دوره ، تربیت کارشناسان سطح عالی در زمینه ارتباطات اجتماعی، به ویژه برای ارتقاء کیفیت فعالیت ها و خدمات خبرگزاریها و مطبوعات ، رادیو و تلویزیون و سایر موسسات و سازمانهای ارتباطی …

ادامه نوشته »

رشته ادبیات نمایشی با گرایش فیلم نامه نویسی

رشته ادبیات نمایشی با گرایش فیلم نامه نویسی

رشته ادبیات نمایشی با گرایش فیلم نامه نویسی دانشکده صداو سیما در مقطع کارشناسی ارشد تعریف و هدف گرایش فیلم نامه نویسی: دوره کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن ارتقاء سطح علمی و بینش هنری و توان نویسندگی شرکت کنندگان در مقوله …

ادامه نوشته »

رشته مشاوره

رشته مشاوره

معرفی رشته مشاوره و اهداف و گرایش های آن: دانشگاه ها و موسسات سراسر کشور مقطع کارشناسی ارشد تعریف و اهداف رشته مشاوره: هدف کلی از اجرای برنامه دوره کارشناسی ارشد مشاوره تربیت افرادی است كه در زمينه تخصصی خود به ارائه خدمات مشاوره ای مؤثر و مفید بپردازند و …

ادامه نوشته »

معرفی رشته روان شناسی اسلامی

معرفی رشته روان شناسی اسلامی

معرفی رشته روان شناسی اسلامی: دانشگاه ها و موسسات سراسر کشور مقطع کارشناسی ارشد تعریف رشته: رشته روان شناسی اسلامی، گرایش روان شناسی مثبت گرا، یکی از دوره های آموزش در نظام آموزش عالی است، که مفاهیم، اصول نظری و عملی و روش های پژوهش در موضوعات و مسائل روان …

ادامه نوشته »