رشته علوم ارتباطات اجتماعی

رشته علوم ارتباطات اجتماعی
image_pdfimage_print

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

دانشکده صداو سیما

در مقطع کارشناسی ارشد

  1. تعریف و هدف:

هدف اصلی تاسیس این دوره ، تربیت کارشناسان سطح عالی در زمینه ارتباطات اجتماعی، به ویژه برای ارتقاء کیفیت فعالیت ها و خدمات خبرگزاریها و مطبوعات ، رادیو و تلویزیون و سایر موسسات و سازمانهای ارتباطی و کمک به کاربرد بیشتر ارتباطات در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مملکت است.

  1. مواد امتحانی آزمون ورودی:
  2. زبان خارجه ( انگلیسی با فرانسه) در حد درك متون تخصصی ارتباطات اجتماعی وتوانائی ترجمه از زبان خارجی به فارسی
  3. مبانی کلی ارتباطات جمعی (شناخت وسائل ارتباط جمعی ، نظریه های ارتباط اجتماعی و ارتباطات بین المللی ، مخاطبان ارتباطات جمعی و آثار اجتماعی ارتباطات )
  4. اصول روزنامه نگاری ( خبرنویسی و گزارش خبری )
  5. تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر
  6. شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
  7. طول دوره:

طول متوسطه دوره حداقل ۴ نیمسال و حداکثر ۶ نیمسال است.

 

  1. فهرست دروس رشته علوم ارتباطات اجتماعی:

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات باید در نیمسال اول تحصیل خود درس زبان خارجه تخصصی (سه ساعت در هفته) و در سر زبان خارجه عمومی (سه ساعت در هفته) را بدون احتساب واحد بگذرانند.

الف: جدول دروس الزامی (اصلی و تخصصی)

 

ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی
۱ نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی ۳ ۵۱ ۳۶ کارشناسی
۲ مبانی پژوهش در ارتباطات جمعی ۳ ۵۱ ۳۸ کارشناسی
۳ ارتباطات و توسعه ۳ ۵۱ ۳۵ کارشناسی
۴ کاربرد آمار در پژوهش های ارتباطی ۲ ۳۴ ۸ کارشناسی
۵ مبانی حقوق بین المللی ارتباطات ۳ ۵۱ ۴۷ کارشناسی
۶ کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در پژوهشهای ارتباطی ۲ ۱۷ ۳۴ ردیف ۲
۷ تحلیل محتوای پیام های ارتباطی ۳ ۳۴ ۳۴
رساله کارشناسی ارشد ۴
جمع ۲۳

 

ب: جدول دروس اختیاری رشته علوم ارتباطات اجتماعی

ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی
۸ مبانی مطالعات انتقادی در ارتباطات اجتماعی ۳ ۵۱ ۳۵ کارشناسی
۹ مدیرییت ارتباطات جمعی ۲ ۳۴ ۱۹ و ۳۴ کارشناسی
۱۰ اقتصاد ارتباطات جمعی ۲ ۳۴ ۱۱ و ۳۴ کارشناسی
۱۱ برنامه ریزی و سیاست گذاری ارتباطات ۳ ۵۱ ردیف ۳
۱۲ تکنولوژی های جدید ارتباطات ۳ ۵۱ ۳۴ کارشناسی
۱۳ جهان سوم و امپریالیسم ارتباطی و خبری ۳ ۵۱ ۳۵ کارشناسی
۱۴ ارتباطات سازمانی ۳ ۵۱ ۱۹ کارشناسی
۱۵ شیوه های نوین روزنامه نگاری تحقیقی ۲ ۱۷ ۳۴ ۵۲ کارشناسی
۱۶ روزنامه نگاری برای توسعه ۲ ۱۷ ۳۴ ردیف ۳
۱۷ روزنامه نگاری بین المللی ۲ ۱۷ ۳۴ ۵۲ کارشناسی
۱۸ بررسی پوشش خبری وسایل ارتباط جمعی بین المللی ۲ ۱۷ ۳۴ ردیف ۲
۱۹ ارتباطات جمعی و مسایل مهم جهانی (سمینار) ۲ ۳۴ ردیف ۱۳
۲۰ حقوق و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگار ۲ ۳۴ ۴۷ کارشناسی
۲۱ جامعه شناسی سیاسی ارتباطات جمعی ۲ ۳۴
۲۲ جامعه شناسی تبلیغات ۳ ۵۱ ۳۴ کارشناسی
۲۳ جامعه شناسی سینما ۲ ۳۴ ۳۴ کارشناسی
۲۴ تاریخ ارتباطات اجتماعی ۳ ۵۱ ۵۴ کارشناسی
۲۵ جامعه شناسی هنر و ادبیات ۲ ۳۴
۲۶ نظریه های جامعه شناسی ارتباطات ۲ ۳۴
۲۷ روزنامه نگاری در ایران (تاریخ روزنامه نگاری) ۲ ۳۴

از جدول فوق باید ۱۸ واحد گذرانده شود.

برای مشاهده سایر رشته های کارشناسی ارشد کلیک کنید

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com