رشته تخصصی فلسفه و کلام اسلامی مرکز آخوند خراسانی

معرفی رشته فلسفه و کلام اسلامی سطح سه حوزه علمیه
image_pdfimage_print

عناوین دروس رشته تخصصی فلسفه و کلام اسلامی

معرفی رشته فلسفه و کلام اسلامی سطح سه حوزه علمیه

مرکز آخوند خراسانی

سطح سه

ردیف عناوین دروس تعداد واحد ساعت نظری ساعت عملی پیشنیاز نوع درس
۱ تاریخ فلسفه اسلامی ۲ ۳۲ ۰ تخصصی
۲ حکمت متعالیه ۱ ۴ ۶۴ ۰ تخصصی
۳ حکمت متعالیه ۲ ۴ ۶۴ ۰ حکمت متعالیه ۱ تخصصی
۴ حکمت متعالیه ۳ ۴ ۶۴ ۰ حکمت متعالیه ۲ تخصصی
۵ حکمت متعالیه ۴ ۴ ۶۴ ۰ حکمت متعالیه ۳ تخصصی
۶ منطق (مغالطات) ۲ ۳۲ ۰ تخصصی
۷ فلسفه مشاء ۳ ۴۸ ۰ حکمت متعالیه ۴ تخصصی
۸ فلسفه اشراق ۳ ۴۸ ۰ حکمت متعالیه ۴ تخصصی
۹ کلام اسلامی ۱ ۴ ۶۴ ۰ تخصصی
۱۰ کلام اسلامی ۲ ۴ ۶۴ ۰ کلام اسلامی ۱ تخصصی
۱۱ کلام اسلامی ۳ ۴ ۶۴ ۰ کلام اسلامی ۲ تخصصی
۱۲ کلام اسلامی ۴ ۲ ۳۲ ۰ کلام اسلامی ۳ تخصصی
۱۳ تاریخ ادیان بزرگ ۲ ۳۲ ۰ تخصصی
۱۴ فرق و مذاهب کلامی ۲ ۳۲ ۰ تاریخ ادیان بزرگ تخصصی
۱۵ بررسی و نقد فرقه های انحرافی ۲ ۳۲ ۰ کلام اسلامی ۴ تخصصی
۱۶ روش تحقیق تخصصی ۲ ۳۲ ۰ تخصصی
۱۷ پایان نامه ۶ تخصصی
عناوین دروس تعداد واحد نظری عملی جمع
۱۸ فلسفه اسلامی ۱ ۶ ۹۶ ۰ ۹۶ پیشنیاز
۱۹ فلسفه اسلامی ۲ ۶ ۹۶ ۰ ۹۶ پیشنیاز
۲۰ فلسفه اسلامی ۳ ۶ ۹۶ ۰ ۹۶ پیشنیاز
۲۱ منطق صوری ۵ ۸۰ ۰ ۸۰ پیشنیاز
۲۲ روش تحقیق در علوم اسلامی ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ پیشنیاز
۲۳ اصول فقه ۱ ۵ ۸۰ ۰ ۸۰ مشترک
۲۴ اصول فقه ۲ ۵ ۸۰ ۰ ۸۰ مشترک
۲۵ اصول فقه ۳ ۵ ۸۰ ۰ ۸۰ مشترک
۲۶ اصول فقه ۴ ۵ ۸۰ ۰ ۸۰ مشترک
۲۷ اصول فقه ۵ ۵ ۸۰ ۰ ۸۰ مشترک
۲۸ فقه ۱ ۵ ۸۰ ۰ ۸۰ مشترک
۲۹ فقه ۲ ۵ ۸۰ ۰ ۸۰ مشترک
۳۰ فقه ۳ ۵ ۸۰ ۰ ۸۰ مشترک
۳۱ فقه ۴ ۵ ۸۰ ۰ ۸۰ مشترک
۳۲ فقه ۵ ۵ ۸۰ ۰ ۸۰ مشترک
۳۳ کارگاه وعظ و خطابه ۶۴ ۱ ۶۴ مهارتی
۳۴ کارگاه تدریس ۲ ۱ ۶۴ مهارتی
۳۵ اصول اساسی مدیریت اسلامی ۲ ۱ ۶۴ مهارتی

برای مشاهده سایر رشته های تخصصی سطح سه کلیک کنید

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com