رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن مرکز آخوند خراسانی

معرفی رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن سطح سه حوزه علمیه
image_pdfimage_print

معرفی رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن مرکز آخوند خراسانی

معرفی رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن سطح سه حوزه علمیه

عناوین دروس رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن:

مرکز تخصصی آخوند خراسانی

سطح سه

ردیف عناوین دروس تعداد و نوع واحد ساعت حضوری ساعت غیرحضوری نوع درس
۱ علوم قرآن ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۲ مفردات قرآن کریم ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۳ مبانی و نقد ترجمه قرآن ۲ واحد نظری ۳۲ ۰ تخصصی
۴ قرآن و عهدین ۲ واحد نظری ۳۲ ۰ تخصصی
۵ معارف قرآن کریم/۱ (اعتقادیات) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ تخصصی
۶ معارف قرآن کریم/۲ (اخلاقیات) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ تخصصی
۷ اصول و قواعد تفسیر قرآن ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۸ روش ها و گرایش های تفسیر قرآن ۲ واحد نظری ۳۲ ۰ تخصصی
۹ تفسیر تخصصی قرآن/۱ (روایی) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ تخصصی
۱۰ تفسیر تخصصی قرآن/۲ (اجتهادی) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ تخصصی
۱۱ تفسیر تخصصی قرآن/۳ (تطبیقی فریقین) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ تخصصی
۱۲ کارگاه بیان تفسیر ۲ واحد عملی ۳۲ ۳۲ تخصصی
۱۳ پژوهشهای قرآنی معاصر ۲ واحد نظری ۳۲ تخصصی
۱۴ کارگاه پژوهش/۱ (روش تحقیق در علوم اسلامی) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۳۲ پیشنیاز
۱۵ کارگاه پژوهش/۲ (روش تحقیق در تفسیر و علوم قرآن) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۳۲ تخصصی
۱۶ کارگاه پژوهش/ ۳ (کاربرد رایانه و اینترنت در قرآن پژوهی) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۳۲ تخصصی
۱۷ متون عربی معاصر با تاکید بر قرآن پژوهی ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ تخصصی
۱۸ درک متون انگلیسی با تاکید بر قرآن پژوهی ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ تخصصی
۱۹ ادبیات قرآنی ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ پیشنیاز
۲۰ کارگاه نویسندگی ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۱۶ پیشنیاز
۲۱ زبان انگلیسی ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ پیشنیاز
۲۲ کاربری رایانه و اینترنت ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۱۶ پیشنیاز
۲۳ اصول فقه تخصصی ۱ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۴ اصول فقه تخصصی ۲ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۵ اصول فقه تخصصی ۳ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۶ اصول فقه تخصصی ۴ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۷ اصول فقه تخصصی ۵ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۸ اصول فقه تخصصی ۶ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۹ فقه تخصصی ۱ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۰ فقه تخصصی ۲ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۱ فقه تخصصی ۳ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۲ فقه تخصصی ۴ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۳ فقه تخصصی ۵ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۴ فقه تخصصی ۶ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۵ پایان نامه ۶ واحد عملی ۰ ۱۹۲ تخصصی

برای مشاهده سایر رشته های تخصصی سطح سه کلیک کنید

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com