رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی

رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی
image_pdfimage_print

رشته علوم قرآن و حدیث کارشناسی

رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی

مجموعه‏ های آموزشی

 1. دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد
 2. دانشگاه مفید قم
 3. دانشگاه قرآن و حدیث قم
 4. مؤسسه امام خمینی قم

 

تعریف و اهداف رشته علوم قرآن و حدیث

رشته کارشناسی علوم قرآن و حدیث رشته‏ای است که دانشجو طی تحصیل در آن با قرآن کریم و حدیث پیامبر و کلام اهل بیت مأنوس شده، روش و مهارتهای لازم در دریافت و استفاده مستقیم از قرآن و حدیث و ارائه آن به جامعه را کسب می‏کند.

 

نظام آموزشی

طول متوسط این دوره حداقل سه و نیم سال است و برنامه‏های درسی آن برای ۷ ترم برنامه ریزی شده است.

– هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مجری رشته علوم قرآن و حدیث، بسته به امکانات خود و تأمین شاخص‏ها با موافقت نهایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‏تواند هر یک از شش مجموعه اختیاری را ارائه دهد.

– ارائه مجموعه‏های اختیاری از ترم چهارم خواهد بود.

شرايط پذيرش رشته علوم قرآن و حدیث

دانش آموزان کلیه گروه‏های آموزشی می‏توانند از طریق قبولی در آزمون سراسری این رشته را اختیار کنند.

 

عناوین و مشخصات کلی دروس

بر اساس مدلِ جدیدِ رشته علوم قرآن و حدیث، از مجموع ۱۳۵ واحد درسی که دانشجویان مقطع کارشناسی آموزش می‏بینند، ۱۲ واحد عمومی، ۸۸ واحد پایه برای آشنایی نسبتاً جامع با ابعاد مختلف قرآن و منابع روایی و فهم معارف و متون علمی مرتبط با این دو و ۳۵ واحد اختیاری است. در این راستا شش مجموعه ۳۵ واحدی تعیین شده است که دانشجو به اختیار خود یکی از این مجموعه‏ها را انتخاب کرده و آموزش خواهد دید. این شش مجموعه عبارتند از:

مجموعه یک: عنوان پیشنهادی در حوزه مطالعات قرآن، مجموعه دو: عنوان پیشنهادی در حوزه مطالعات حدیث، مجموعه سه: عنوان پیشنهادی در حوزه تربیت دبیر آموزش قرآن و حدیث، مجموعه چهار: عنوان پیشنهادی در حوزه تربیت مربی آموزش قرآن و حدیث، مجموعه پنج: عنوان پیشنهادی در حوزه هنرهای قرآنی (قرائت و کتابت) و مجموعه شش: عنوان پیشنهادی در حوزه فرهنگ و رسانه

نوع درس تعداد واحد
عمومی ۱۲
پایه ۳۲
تخصصی ۵۶
مجموعه اختیاری ۳۵
جمع ۱۳۵

عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

 1. دروس عمومی:
ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ زبان فارسی ۳ ۴۸ ۴۸
۲ زبان انگلیسی ۳ ۴۸ ۴۸
۳ تربیت بدنی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲
۴ ورزش ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ تربیت بدنی ۱
۵ دانش خانواده ۲ ۳۲ ۳۲
۶ انقلاب اسلامی ۲ ۳۲ ۳۲
جمع ۱۲ ۱۶۰ ۶۴ ۲۲۴  

 

 1. دروس پایه:
ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ۱ ۲ ۶۴ ۶۴ روانخوانی و تجوید مقدماتی
۲ کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ۲ ۲ ۶۴ ۶۴ کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ۱
۳ صرف کاربردی ۱ ۲ ۳۲ ۳۲
۴ صرف کاربردی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ صرف کاربردی ۱
۵ نحو کاربردی ۱ ۴ ۶۴ ۶۴
۶ نحو کاربردی ۲ ۴ ۶۴ ۶۴ نحو کاربردی ۱
۷ منطق ۲ ۳۲ ۳۲
۸ کلام اسلامی ۲ ۳۲ ۳۲
۹ کلیات فقه و مبانی
حقوق اسلامی
۲ ۳۲ ۳۲
۱۰ تاریخ تحلیلی اسلام ۲ ۳۲ ۳۲
۱۱ آشنایی با ادیان بزرگ
و کتب آسمانی
۲ ۳۲ ۳۲
۱۲ مهارت‏های آموزش
و ترویج قرآن
۲ ۶۴ ۶۴
۱۳ روش تحقیق در
علوم قرآن و حدیث
۲ ۳۲ ۳۲
۱۴ رایانه و فضای مجازی ۲ ۶۴ ۶۴
جمع ۳۲ ۳۸۴ ۲۵۶ ۶۴۰  

 

 1. دروس تخصصی:
ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ زبان تخصصی ۲ ۳۲ ۳۲
۲ قرائت و ترجمه متون تخصصی ۱ ۲ ۳۲ ۳۲ صرف کاربردی ۱،

نحو کاربردی ۱

۳ قرائت و ترجمه متون تخصصی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ صرف کاربردی ۲،

نحو کاربردی ۲، قرائت و ترجمه متون تخصصی ۱

۴ مفردات قرآن ۲ ۳۲ ۳۲
۵ علوم قرآنی ۱ (وحی، نزول) ۲ ۳۲ ۳۲
۶ علوم قرآنی ۲
(اعجاز، تحریف ناپذیری)
۲ ۳۲ ۳۲
۷ علوم قرآنی ۳ (مکی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ) ۲ ۳۲ ۳۲
۸ علوم قرآنی ۴ (دلالت‏های قرآنی) ۲ ۳۲ ۳۲
۹ تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن) ۲ ۳۲ ۳۲
۱۰ مأخذ شناسی تفاسیر قرآن ۲ ۳۲ ۳۲
۱۱ اصول و مقدمات تفسیر ۲ ۳۲ ۳۲
۱۲ تفسیر ترتیبی قرآن ۱ ۴ ۶۴ ۶۴
۱۳ تفسیر ترتیبی قرآن ۲ ۴ ۶۴ ۶۴ تفسیر ترتیبی قرآن ۱
۱۴ تفسیر ترتیبی قرآن ۳ ۲ ۳۲ ۳۲ تفسیر ترتیبی قرآن ۲
۱۵ تفسیر موضوعی قرآن ۱ ۲ ۳۲ ۳۲
۱۶ تفسیر موضوعی قرآن ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تفسیر موضوعی قرآن ۱
۱۷ علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن ۱ ۲ ۳۲ ۳۲
۱۸ علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن ۱
۱۹ تاریخ حدیث ۲ ۳۲ ۳۲
۲۰ مأخذشناسی حدیث ۲ ۳۲ ۳۲ تاریخ حدیث
۲۱ مصطلح الحدیث ۲ ۳۲ ۳۲
۲۲ فقه الحدیث ۱ ۲ ۳۲ ۳۲
۲۳ فقه الحدیث ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ فقه الحدیث ۱
۲۴ فقه الحدیث ۳ ۲ ۳۲ ۳۲ فقه الحدیث ۲
۲۵ شناخت نهج البلاغه ۲ ۳۲ ۳۲
۲۶ آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات مأثوره ۲ ۳۲ ۳۲
جمع ۵۶ ۸۹۶   ۸۹۶  

 

 1. دروس اختیاری:

«مجموعه ۱: مطالعات قرآن»

ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب ۲ ۳۲ ۳۲
۲ تفسیر ساختاری قرآن کریم ۲ ۳۲ ۳۲
۳ معناشناسی ۱ ۲ ۳۲ ۳۲
۴ معناشناسی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ معناشناسی ۱
۵ قصص انبیا در قرآن و عهدین ۲ ۳۲ ۳۲ آشنایی با ادیان بزرگ
و کتب آسمانی، تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب
۶ جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر ۲ ۳۲ ۳۲
۷ آیین نگارش متون علمی ۲ ۳۲ ۳۲
۸ آیین ویرایش متون علمی ۲ ۳۲ ۳۲
۹ روش‏های تفسیری ۲ ۳۲ ۳۲
۱۰ کتابشناسی و مأخذشناسی علوم اسلامی با تأکید بر مطالعات قرآن و حدیث ۲ ۳۲ ۳۲
۱۱ روش‏شناسی مطالعات قرآنی بینارشته‏ای ۲ ۳۲ ۳۲
۱۲ متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی ۲ ۳۲ ۳۲ زبان تخصصی
۱۳ مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان ۱ ۱۶ ۱۶
۱۴ رابطه قرآن و سنت ۲ ۳۲ ۳۲
۱۵ فقه الحدیث ۴ ۲ ۳۲ ۳۲ فقه الحدیث ۳،
رابطه قرآن و سنت
۱۶ روش‏ها و شیوه‏های تدبر در قرآن ۲ ۳۲ ۳۲
۱۷ زبان قرآن ۲ ۳۲ ۳۲
۱۸ هندسه دانش‏های قرآنی و حدیثی ۲ ۳۲ ۳۲
جمع ۳۵ ۵۶۰   ۵۶۰  

 

«مجموعه ۲: مطالعات حدیث»

ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ آشنایی با رجال ۲ ۳۲ ۳۲
۲ توثیق و تضعیف ۲ ۳۲ ۳۲ آشنایی با رجال
۳ رجال کاربردی با تکه بر سندشناس ۲ ۳۲ ۳۲ مصطلح الحدیث، آشنایی با رجال، توثیق و تضعیف
۴ مشکل الحدیث ۲ ۳۲ ۳۲ فقه الحدیث ۳
۵ اختلاف الحدیث ۲ ۳۲ ۳۲ فقه الحدیث ۳
۶ کتابشناسی و مأخذشناسی علوم اسلامی با تأکید بر مطالعات قرآن و حدیث ۲ ۳۲ ۳۲
۷ مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین ۲ ۳۲ ۳۲
۸ جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر ۲ ۳۲ ۳۲
۹ روش شناسی مطالعات حدیثی بینارشته‏ای ۲ ۳۲ ۳۲
۱۰ مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان ۲ ۳۲ ۳۲
۱۱ متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی ۲ ۳۲ ۳۲ زبان تخصصی
۱۲ آیین نگارش متون علمی ۲ ۳۲ ۳۲
۱۳ آیین ویرایش متون علمی ۲ ۳۲ ۳۲
۱۴ کتابخانه‏های دیجیتالی ۲ ۳۲ ۳۲
۱۵ رابطه قرآن و سنت ۲ ۳۲ ۳۲
۱۶ فقه الحدیث ۴ ۲ ۳۲ ۳۲ فقه الحدیث ۳،
رابطه قرآن و سنت
۱۷ تحقیق موضوعی در حدیث ۲ ۳۲ ۳۲
۱۸ هندسه دانش‏های قرآنی و حدیثی ۲ ۳۲ ۳۲
جمع ۳۵ ۵۶۰   ۵۶۰  

 

«مجموعه ۳: تربیت دبیر آموزش قرآن و حدیث»

ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ روانشناسی پرورشی ۲ ۳۲ ۳۲
۲ روانشناسی رشد نوجوانی ۲ ۳۲ ۳۲
۳ اصول و روش‏های کلاس داری در دوره نوجوانی ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۴ برنامه ریزی درسی با تأکید بر دوره متوسطه ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۵ ارزشیابی یادگیری در دوره متوسطه ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۶ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره متوسطه ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۷ آموزش و پرورش تطبیقی با تأکید بر دوره‏های تحصیلی ۲ ۳۲ ۳۲
۸ راهبردهای آموزش قرآن و حدیث ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۹ طراحی آموزشی در آموزش قرآن و حدیث ۱ کارگاهی ۴۸
۱۰ آشنایی با برنامه‏های رسمی و غیررسمی آموزش عمومی قرآن و حدیث ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۱۱ کاربرد هنر و ادبیات در آموزش قرآن و حدیث ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۱۲ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش قرآن و حدیث ۱ کارگاهی ۴۸ مهارت‏های هفتگانه (ICDL)
۱۳ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۱: پژوهش روایی ۱ کارگاهی ۴۸
۱۴ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۲: کنش پژوهی ۱ کارگاهی ۴۸ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۱: پژوهش روایی
۱۵ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۳: درس پژوهی ۱ کارگاهی ۴۸ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۲: کنش پژوهی
۱۶ کارورزی ۱ ۲ ۱۲۸
۱۷ کارورزی ۲ ۲ ۱۲۸ کارورزی ۱
۱۸ کارورزی ۳ ۲ ۱۲۸ کارورزی ۲
۱۹ کارورزی ۴ ۲ ۱۲۸ کارورزی ۳
۲۰ کارنمای معلمی ۲ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۱
جمع ۳۵ ۲۰۸ ۲۲۴ ۱۱۸۴  

«مجموعه ۴: تربیت مربی آموزش قرآن و حدیث»

ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ روانشناسی پرورشی ۲ ۳۲ ۳۲
۲ روانشناسی رشد کودکی ۲ ۳۲ ۳۲
۳ اصول و روش‏های کلاس داری در دوره کودکی ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۴ برنامه ریزی درسی با تأکید بر دوره پیش دبستانی و دبستانی ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۵ ارزشیابی یادگیری کودکان ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۶ ارزشیابی کیفی (توصیفی) در آموزش کودکان ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۷ آموزش و پرورش تطبیقی با تأکید بر دوره‏های تحصیلی ۲ ۳۲ ۳۲
۸ راهبردهای آموزش قرآن و حدیث ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۹ طراحی آموزشی در آموزش قرآن و حدیث ۱ کارگاهی ۴۸
۱۰ آشنایی با برنامه‏های رسمی و غیررسمی آموزش عمومی قرآن و حدیث ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۱۱ کاربرد بازی و هنر در آموزش قرآن و حدیث ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۱۲ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش قرآن و حدیث ۱ کارگاهی ۴۸ مهارت‏های هفتگانه (ICDL)
۱۳ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۱: پژوهش روایی ۱ کارگاهی ۴۸
۱۴ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۲: کنش پژوهی ۱ کارگاهی ۴۸ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۱: پژوهش روایی
۱۵ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۳: درس پژوهی ۱ کارگاهی ۴۸ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۲: کنش پژوهی
۱۶ کارورزی ۱ ۲ ۱۲۸
۱۷ کارورزی ۲ ۲ ۱۲۸ کارورزی ۱
۱۸ کارورزی ۳ ۲ ۱۲۸ کارورزی ۲
۱۹ کارورزی ۴ ۲ ۱۲۸ کارورزی ۳
۲۰ کارنمای معلمی ۲ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۱
جمع ۳۵ ۲۰۸ ۲۲۴ ۱۱۸۴  

 

«مجموعه ۶: فرهنگ و رسانه»

ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ مبانی و نظریه‏های جامعه شناسی ۲ ۳۲ ۳۲
۲ مبانی و نظریه‏های ارتباطات و فرهنگ ۲ ۳۲ ۳۲
۳ تاریخ رسانه ۱ ۱۶ ۱۶
۴ اخلاق و حقوق رسانه ۱ ۱۶ ۱۶
۵ ویرایش و نگارش فارسی ۲ ۳۲+ ۴۸ کارگاهی ۸۰
۶ مبانی روانشناسی و روانشناسی اجتماعی ۲ ۳۲ ۳۲
۷ افکار عمومی و سواد رسانه‏ای ۱ ۱۶ ۱۶
۸ روش پژوهش و تحلیل ۲ ۳۲ ۳۲
۹ کارگاه نگارش رسانه‏ای ۱ ۲ ۳۲+ ۴۸ کارگاهی ۸۰
۱۰ زبان تخصصی فرهنگ و رسانه ۲ ۳۲ ۳۲
۱۱ ارتباطات دیداری و گرافیک رسانه ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۱۲ برندسازی و ارتباطات اقناعی ۲ ۳۲ ۳۲
۱۳ تحلیل محتوای رسانه ۲ ۳۲ ۳۲
۱۴ کارگاه نگارش رسانه‏ای ۲ ۲ ۳۲+ ۴۸ کارگاهی ۸۰
۱۵ فناوری رسانه (چاپ، رادیو تلویزیون و فضای مجازی) ۲ ۳۲ ۳۲
۱۶ عکاسی رسانه‏ای و خبری ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۱۷ سردبیری و مدیریت رسانه ۲ ۳۲ ۳۲
۱۸ دو درس از دروس اختیاری ذیل:

بروزنگاری رسانه‏ای

بروزنگاری دیداری

بروزنگاری سبک زندگی

شعر و نویسندگی خلاق

کارگاه روابط عمومی

۲

۲

۳۲+ ۴۸ کارگاهی
۳۲+ ۴۸ کارگاهی
۸۰

۸۰

جمع ۳۵ ۳۶۸ ۲۲۴ + ۲۴۰ کارگاهی ۸۳۲  

 

تذکرات

دروس «مجموعه ۵: هنرهای قرآنی (قرائت و کتابت)» در سایت دانشگاه اعلام نشده بود.

 

بازار کار رشته علوم قرآن و حدیث

مهمترین عناوین مشاغل قرآنی شناسایی شده در طرح مشاغل قرآنی در سه حوزه کلی آموزشی، علمی – پژوهشی و تبلیغی – ترویجی قابل ارائه است.

مشاغل حوزه آموزشی: مدیر مراکز آموزش عمومی قرآن[۱]، مدیر مراکز آموزش تخصصی قرآن[۲]، کارشناس آموزش‏های عمومی و تخصصی قرآنی، کارشناس مؤلف متون آموزشی قرآنی، کارشناس کارگاه آموزشی قرآن کریم، مدرس آموزش‏های عمومی قرآنی، مدرس تلاوت قرآن، مدرس تربیت مربی و معلم قرآن، مدرس علوم قرآنی، مدرس ترجمه تفسیر و معارف قرآنی، مدرس هنرهای قرآنی (قرآن نگار)

مشاغل حوزه علمی پژوهشی: مدیر مراکز پژوهشی قرآنی، مدیر طرح‏های پژوهشی قرآنی، مدیر یا کارشناس نشریات تخصصی قرآنی، مدیر یا کارشناس همایش‏های تخصصی قرآنی، مدیر یا کتابدار کتابخانه‏های تخصصی قرآنی، کارشناس ترجمه و تفسیر قرآن، کارشناس علوم و معارف قرآنی، نسخه شناس آثار قرآنی، مفسر قرآن، مترجم قرآن و آثار قرآنی، پژوهشگر علوم و معارف قرآنی (پژوهشی، آموزشی و تبلیغی ترویجی)

مشاغل حوزه تبلیغی ترویجی: مدیر مطبوعات و نشریات قرآنی، مدیر یا کارشناس شبکه‏های رادیویی قرآنی، مدیر یا کارشناس شبکه‏های تلویزیونی و ماهواره‏ای قرآنی، مدیر یا کارشناس شبکه‏های اینترنتی قرآنی، مدیر یا کارشناس خبرگزاری‏ها و پایگاه‏های اطلاع رسانی قرآنی، مدیر نشر مصحف (قرآن کریم)، مدیر یا کارشناس تولید و توزیع محصولات قرآنی (نرم افزار‏های قرآنی، لوح‏های آموزشی و …)، مدیر مراکز قرآن نگاری (خوشنویسی، تذهیب، طراحی، گرافیک، معرق و …)، مدیر یا کارشناس نمایشگاه‏هاو موزه‏های قرآنی، مدیر یا کارشناس محافل جشنواره‏ها و مسابقات قرآنی، مدیر روابط عمومی مراکز قرآنی، مصحح قرآنی (نمونه خوان و ویراستار قرآنی)، قاری قرآن، مبلغ قرآنی، کاتب قرآن، مشاور قرآنی و…

 

مزایای رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی

 1. اعطای مدرک رسمی مورد تأیید وزارت علوم به فارغ التحصیلان دارای اعتبار در داخل و خارج کشور
 2. برخورداری از امکانات پیشرفته آموزشی، کتابخانه‏های تخصصی، رایانه، شبکه جهانی اینترنت و آزمایشگاه زبان
 3. برخورداری از امکانات رفاهی و امکانات ورزشی
 4. تحصیل رایگان در کلیه مقاطع تحصیلی (دانشگاه رضوی)
 5. مرکز نجوم و ستاره شناسی (دانشگاه علوم حدیث)

 

[۱] مراد از آموزش عمومي قرآن، آموزش خواندن، حفظ، ترجمه، مفاهيم و معارف عمومي آيات قران به گروه‏هاي مختلف سني است.

[۲] مراد از آموزش تخصصي قرآن يا تربيت فعالان قرآني، برنامه‏هاي آموزشي است که هدف آن تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه‏هاي مختلف قرآني است.

برای مشاهده دیگر رشته های کارشناسی کلیک کنید

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com