معرفی رشته زبان مقطع کارشناسی

معرفی رشته زبان مقطع کارشناسی
image_pdfimage_print

معرفی رشته زبان کارشناسی

معرفی رشته زبان مقطع کارشناسی

مجموعه‏ های آموزشی

  1. مؤسسه امام خمینی قم – گروه زبان
  2. دانشگاه مفید – مترجمی زبان

عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

نیمسال اول
ردیف نام درس نوع درس ردیف پیش نیاز واحد
۱ خواندن و درک مفاهیم ۱ اصلی ۴
۲ دستور نگارش ۱ اصلی ۴
۳ گفت و شنود ۱ اصلی ۴
۴ زبان فارسی عمومی ۳
۵ تربیت بدنی ۱ عمومی ۱
جمع واحدهای نیمسال اول ۱۶

 

نیمسال دوم
ردیف نام درس نوع درس ردیف پیش نیاز واحد
۶ خواندن و درک مفاهیم ۲ اصلی ۱ ۴
۷ دستور نگارش ۲ اصلی ۲ ۴
۸ گفت و شنود ۲ اصلی ۳ ۴
۹ فنون یادگیری زبان عمومی ۳
۱۰ تربیت بدنی ۲ عمومی ۱
۱۱ تفسیر موضوعی قرآن عمومی ۲
جمع واحدهای نیمسال دوم ۱۷

 

نیمسال سوم
ردیف نام درس نوع درس ردیف پیش نیاز واحد
۱۲ خواندن و درک مفاهیم ۳ اصلی ۸ ۴
۱۳ نگارش پیشرفته اصلی ۹ ۲
۱۴ آواشناسی اصلی ۸ ۲
۱۵ بیان شفاهی داستان ۱ اصلی ۸ و ۹ ۲
۱۶ اصول و روش ترجمه اصلی ۸ و ۹ ۲
۱۷ خواندن متون مطبوعاتی اصلی ۸ ۲
۱۸ اندیشه اسلامی ۱ عمومی ۲
۱۹ آشنایی با ارزش‏های دفاع مقدس عمومی ۲
جمع واحدهای نیمسال سوم ۱۸

 

نیمسال چهارم
ردیف نام درس نوع درس ردیف پیش نیاز واحد
۲۰ کلیات زیان شناسی ۱ اصلی ۸ و ۹ ۲
۲۱ ترجمه متون ساده اصلی ۱۸ ۲
۲۲ نمونه‏های شعر ساده اصلی ۸ و ۹ ۲
۲۳ بیان شفاهی داستان ۲ اصلی ۱۷ ۲
۲۴ نامه‏نگاری اصلی ۱۵ و ۹ ۲
۲۵ کاربرد اصطلاحات و تعبیرات اصلی ۱۸ ۲
۲۶ اندیشه اسلامی ۲ عمومی ۲
۲۷ مقاله نویسی اصلی ۱۵ ۲
۲۸ اصول و مبانی نظری ترجمه تخصصی ۱۴ و ۱۸ ۲
جمع واحدهای نیمسال چهارم ۱۸

 

نیمسال پنجم
ردیف نام درس نوع درس ردیف پیش نیاز واحد
۲۹ درآمدی بر ادبیات ۱ اصلی ۱۴ و ۱۵ ۲
۳۰ کلیات زبان‏شناسی ۲ اصلی ۲۲ ۲
۳۱ بررسی آثار اسلامی ترجمه شده ۱ اصلی ۲۳ ۲
۳۲ ساخت زبان فارسی تخصصی ۲۲ ۲
۳۳ نگارش فارسی تخصصی ۲
۳۴ ترجمه پیشرفته ۱ تخصصی ۲۳ ۲
۳۵ ترجمه شفاهی ۱ تخصصی ۲۵ ۲
۳۶ اخلاق اسلامی عمومی ۲
۳۷ جمعیت و تنظیم خانواده عمومی ۲
جمع واحدهای نیمسال پنجم ۱۸

 

نیمسال ششم
ردیف نام درس نوع درس ردیف پیش نیاز واحد
۳۸ درآمدی بر ادبیات ۲ اصلی ۳۱ ۲
۳۹ بررسی آثار اسلامی ترجمه شده ۲ اصلی ۳۳ ۲
۴۰ نمونه‏های نثر ساده اصلی ۸ و ۹ ۲
۴۱ بررسی مقابله‏ای ساخت جمله تخصصی ۳۲ ۲
۴۲ واژه شناسی تخصصی ۱۴ و ۳۲ ۲
۴۳ ترجمه پیشرفته ۲ تخصصی ۳۶ ۲
۴۴ ترجمه شفاهی ۲ تخصصی ۳۷ ۲
۴۵ آشنایی با ادبیات معاصر تخصصی ۴ ۲
۴۶ انقلاب اسلامی عمومی ۲
جمع واحدهای نیمسال ششم ۱۸

 

نیمسال هفتم
ردیف نام درس نوع درس ردیف پیش نیاز واحد
۴۷ اصول و روش تحقیق ۱ اصلی ۳۲ و ۴۰ ۲
۴۸ روش تدریس زبان خارجی اصلی بعد از گذراندن ۱۰۰ واحد و ۳۲ ۴
۴۹ ترجمه متون اقتصادی اصلی ۴۵ ۲
۵۰ ترجمه متون مطبوعاتی تخصصی ۱۸ و ۳۶ ۲
۵۱ ترجمه انفرادی ۱ تخصصی ۴۵ ۲
۵۲ ترجمه مکاتبات اسناد ۱ تخصصی ۴۵ ۲
۵۳ ترجمه شفاهی ۳ تخصصی ۴۶ ۲
۵۴ تاریخ فرهنگ و تمدن عمومی ۲
جمع واحدهای نیمسال هفتم ۱۸

 

نیمسال هشتم
ردیف نام درس نوع درس ردیف پیش نیاز واحد
۵۵ اصول و روش تحقیق ۲ اصلی ۴۹ ۲
۵۶ آزمون سازی زبان خارجی اصلی ۵۰ ۲
۵۷ ترجمه متون سیاسی تخصصی ۴۵ ۲
۵۸ ترجمه نوار و فیلم تخصصی ۵۵ ۲
۵۹ ترجمه انفرادی ۲ تخصصی ۵۳ ۲
۶۰ ترجمه مکاتبات اسناد ۱ تخصصی ۵۴ ۲
۶۱ ترجمه متون ادبی تخصصی ۴۵ ۲
۶۲ ترجمه متون دینی تخصصی ۴۱ ۲
جمع واحدهای نیمسال هشتم ۱۶

 

بازار کار رشته زبان:

  1. فعالیت دروزارت نفت
  2. فعالیت در وزارت امور خارجه
  3. فعالیت در وزارت بازرگانی
  4. جذب‌ در صداوسیما
  5. جذب خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
  6. فعالیت در وزارت‌ جهاد کشاورزی‌
  7. فعالیت در سازمان‌ها و مؤسسات‌ خصوصی‌ که‌ با خارج‌ از کشور ارتباط‌ دارند و نیازمند به‌ مترجم‌ هستند

برای مشاهده دیگر رشته های کارشناسی کلیک کنید

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com