رشته حقوق

image_pdfimage_print

رشته حقوق مقطع کارشناسی

معرفی رشته حقوق کارشناسی و موسسات

مجموعه‏ های آموزشی

 1. دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد
 2. مؤسسه امام خمینی قم
 3. دانشگاه مفید قم
 4. مؤسسه فقه القضا قم – سطح دو

تعریف و اهداف رشته حقوق

دوره کارشناسی رشته حقوق یکی از دوره‏های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف آن ضمن ارتقاء دانش حقوق، آموزش رشته حقوق مبتنی بر فقه اسلامی، فرهنگ و عرف اسلامی – ایرانی و مسائل حقوقی جدید می‏باشد و برای رفع نیازمندی‏های قضایی، وکالت دعاوی، مشاوره و کارشناسی حقوقی در قوه قضاییه، وزارتخانه‏ها و دستگاه‏های اجرایی و بخش خصوصی در جهت کمک به احقاق حقوق اشخاص در سطح داخلی و بین المللی، افرادی را تربیت می‏کند.

نظام آموزشی

نظام آموزشی دوره کارشناسی مطابق ضوابط و آیین نامه‏های وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در ۸ نیمسال تحصیلی ارائه می‏گردد. طول هر نیمسال ۱۷ هفته و ساعت دروس اصولا بر مبنای هر واحد یکساعت در هفته می‏باشد.

شرایط پذیرش رشته حقوق

مؤسسه فقه القضاء:

 1. دارای پرونده آموزشی فعال در حوزه؛
 2. اشتغال در پایه ۵ یا ۶ به شرط اتمام سطح یک با معدل حداقل ۱۶ تا پایان شهریور ۹۷ (اشتغال به پایه ۷ در سال ۹۷ـ۱۳۹۶ قابل قبول است)؛
 3. داشتن شرائط معدل به شرح زیر:
 • حداقل معدل ۱۶ در پایه ۵ (برای طلاب شاغل در پایه ۶)
 • حداقل معدل ۱۶ در پایه ۴ (برای طلاب شاغل در پایه ۵)
 • حداقل معدل ۱۶ در پایه ۶ (برای طلاب شاغل در پایه ۷)
  1. حداکثر ۲۵ سال (دارندگان مدرک فوق دیپلم و بالاتر (دانشگاه) حداکثر ۲۹ سال)؛
  2. موفقیت در مراحل گزینش علمی و تشخیصی
  3. تعهد به اختصاص وقت کافی
  4. رعایت مقررات آموزشی و عمومی مرکز؛
  5. تعهد به شرکت در برنامه‌های آموزشی معمول حوزه مطابق قوانین جاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.

* احراز عدم وجود شرائط داوطلب در تمامی مراحل، پذیرش وی را کان لم یکن خواهد کرد.

 

سایر مجموعه‏های آموزشی:

 1. دارا بودن شرایط عمومی
 2. داشتن مدرک دیپلم در یکی از رشته‏های دبیرستان و قبولی در آزمون سراسری طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اتباع ایرانی و خارجی

 

عناوین و مشخصات تفصیلی دروس در مؤسسه فقه القضاء

 1. فقه القضاء، فقه الجزاء بر مبنای کتاب مبانی تکمله المنهاج محقق خویی «ره» و فقه المعاملات و سایر متون معتبر فقهی؛
 2. قواعد فقه متناظر با مباحث مورد نیاز دوره؛
 3. حقوق موضوعه (حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا و آیین دادرسی)؛
 4. مباحث آموزش پژوهش و نگارش علمی (نظری و عملی)؛

تذکر: دروس فقه (مکاسب شیخ انصاری «ره» به عنوان مباحث فقه المعاملات) و دروس اصول (رسائل و کفایه) حوزه جزء سرفصل‌های دوره محسوب می‌شود.

 

عناوین و مشخصات تفصیلی دروس در سایر مجموعه‏ های آموزشی

 1. دروس پایه:
ردیف عنوان درس واحد ساعت پیش نیاز
۱ مقدمه علم حقوق ۲ ۳۲
۲ حقوق بین المللی عمومی ۱ ۲ ۳۲
۳ حقوق اساسی ۱ ۲ ۳۲
۴ حقوق مالیه عمومی ۲ ۳۲ مقدمه علم حقوق
۵ حقوق اداری ۱ ۲ ۳۲ مقدمه علم حقوق
۶ اصول فقه ۱ ۲ ۳۲
۷ حقوق تجارت ۱ تجار و اعمال تجاری ۲ ۳۲
۸ حقوق مدنی ۱
اشخاص و حمایت از محجورین
۲ ۳۲
۹ حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت ۲ ۳۲ حقوق مدنی ۱
۱۰ کلیات حقوق جزا ۱ ۱۶
۱۱ قواعد فقه ۲ جزایی ۱ ۱۶
۱۲ پیشگیری از جرم ۱ ۱۶ کلیات حقوق جزا جرم شناسی
جمع ۲۱

 

 1. دروس تخصصی:
ردیف عنوان درس واحد ساعت پیش نیاز
۱ قواعد فقه ۱ مدنی ۱ ۱۶
۲ حقوق اساسی ۲ ۲ ۳۲ حقوق اساسی ۱
۳ حقوق اساسی ۳ ۲ ۳۲ حقوق اساسی ۲
۴ حقوق سازمان‏های بین المللی ۲ ۳۲ حقوق بین المللی عمومی ۲
۵ حقوق بین المللی ۲ ۲ ۳۲ حقوق بین المللی عمومی ۱
۶ حقوق بین المللی ۳
روش‏های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
۲ ۳۲ حقوق بین المللی عمومی ۲
۷ حقوق بین الملل خصوصی ۱ ۲ ۳۲ حقوق مدنی ۱
مقدمه علم حقوق
۸ حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۲ ۳۲ حقوق بین الملل خصوصی ۱
۹ حقوق کار ۲ ۳۲ مقدمه علم حقوق
۱۰ حقوق اداری ۲ ۲ ۳۲ حقوق اداری ۱
۱۱ اصول فقه ۲ ۲ ۳۲ اصول فقه ۱
۱۲ حقوق بشر در اسلام ۲ ۳۲ مقدمه علم حقوق
۱۳ حقوق تجارت ۲ شرکت‏ها ۲ ۳۲ حقوق تجارت ۱
۱۴ حقوق تجارت ۳ اسناد تجاری ۲ ۳۲ حقوق تجارت ۲
۱۵ حقوق تجارت ۴ ورشکستگی ۲ ۳۲ حقوق تجارت ۳
۱۶ حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها ۳ ۴۸ حقوق مدنی ۲
۱۷ حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قرارداد ۲ ۳۲ حقوق مدنی ۳
۱۸ حقوق مدنی ۵ حقوق خانواده ۲ ۳۲ حقوق مدنی ۳
۱۹ حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت الف ۳ ۴۸ حقوق مدنی ۳
۲۰ حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت ب ۳ ۴۸ حقوق مدنی ۶
۲۱ حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت و ارث ۲ ۳۲ حقوق مدنی ۵ و ۶
۲۲ حقوق جزای عمومی ۱ ۲ ۳۲ کلیات حقوق جزا
۲۳ حقوق جزای عمومی ۲ ۲ ۳۲ حقوق جزای عمومی ۱
۲۴ حقوق جزای عمومی ۳ ۲ ۳۲ حقوق جزای عمومی ۲
۲۵ حقوق جزای اختصاصی ۱
جرایم علیه اموال و مالکیت
۲ ۳۲ حقوق جزای عمومی ۳
۲۶ حقوق جزای اختصاصی ۲
جرایم علیه مصالح عمومی کشور
۲ ۳۲ حقوق جزای عمومی ۳
۲۷ حقوق جزای اختصاصی ۳
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
۲ ۳۲ حقوق جزای عمومی ۳
۲۸ حقوق جزای اختصاصی ۴
جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص
۱ ۱۶ حقوق جزای عمومی ۳
۲۹ آیین دادرسی کیفری ۱ ۲ ۳۲ حقوق جزای عمومی ۳
۳۰ آیین دادرسی کیفری ۲ ۱ ۱۶ آیین دادرسی کیفری ۱
۳۱ آیین دادرسی مدنی ۱ ۲ ۳۲ مقدمه علم حقوق
۳۲ آیین دادرسی مدنی ۲ ۲ ۳۲ آیین دادرسی مدنی ۱
۳۳ آیین دادرسی مدنی ۳ ۲ ۳۲ آیین دادرسی مدنی ۲
۳۴ جرم شناسی ۲ ۳۲ حقوق جزای عمومی ۳
۳۵ متون فقه ۱ فقه معاملات ۲ ۳۲ حقوق مدنی ۳
۳۶ متون فقه ۲ فقه خانواده ۲ ۳۲ حقوق مدنی ۵
۳۷ متون فقه ۳ حقوق عمومی و بین الملل ۲ ۳۲ کلیات حقوق اساسی
حقوق بین الملل ۱
۳۸ متون فقه ۴ فقه جزایی ۲ ۳۲ حقوق جزای عمومی ۳
۳۹ متون حقوقی ۱ حقوق خصوصی ۱ ۱۶
۴۰ متون حقوقی ۲ حقوق جزایی ۱ ۱۶
۴۱ متون حقوقی ۳ حقوق عمومی ۱ ۱۶
۴۲ متون حقوقی ۴ حقوق بین الملل ۱ ۱۶
۴۳ حقوق تطبیقی ۲ ۳۲ حقوق مدنی ۴
۴۴ ادله اثبات دعوی ۲ ۳۲ آیین دادرسی مدنی ۲
آیین دادرسی کیفری ۲
۴۵ پزشکی قانونی ۱ ۱۶ حقوق جزای خصوصی ۳
۴۶ روش تحقیق ۲ ۳۲
جمع ۸۷

 

 1. دروس اختیاری:
ردیف عنوان درس واحد ساعت پیش نیاز
۱ جرم شناسی کودکان و نوجوانان ۱ ۳۲ جرم شناسی
۲ حقوق کیفری کودکان و نوجوانان ۱ ۳۲ آیین دادرسی کیفری ۲
۳ کیفرشناسی ۱ ۳۲ حقوق جزای عمومی ۳
۴ حقوق فناوری‏های نوین ۱ ۳۲ مقدمه علم حقوق
۵ اجرای احکام جزایی ۱ ۳۲ آیین دادرسی کیفری ۲

تمامی دروس جزای عمومی و خصوصی

۶ اخلاق حقوق و قضا ۱ ۳۲
۷ حقوق مالکیت فکری ۱ ۳۲ حقوق مدنی ۲
۸ کارآموزی قضایی ۱ ۳۲ آیین دادرسی مدنی ۳

آیین دادرسی کیفری ۲

۹ حقوق ثبت ۱ ۳۲ حقوق مدنی ۲
حقوق تجارت ۲
۱۰ حقوق بیمه ۱ ۳۲ حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۲
۱۱ حقوق قراردادهای نوین ۱ ۳۲ حقوق مدنی ۳
۱۲ حقوق تجارت الکترونیک ۱ ۳۲ حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۳
۱۳ حقوق رسانه ۱ ۳۲
۱۴ تاریخ حقوق ۱ ۳۲
۱۵ حقوق محیط زیست ۱ ۳۲
۱۶ فلسفه حقوق ۱ ۳۲ مقدمه علم حقوق
۱۷ منطق حقوق ۱ ۳۲
۱۸ حقوق پزشکی ۱ ۳۲ حقوق مدنی ۴
کلیات حقوق جزا
۱۹ حقوق و استاندارد ۱ ۳۲ حقوق اداری ۱
۲۰ ابعاد حقوقی دفاع مقدس ۱ ۳۲ حقوق بین الملل عمومی ۳
۲۱ اجرای احکام مدنی ۱ ۳۲ آیین دادرسی مدنی ۳
۲۲ حقوق دریایی ۱ ۳۲ حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
۲۳ حقوق هوایی ۱ ۳۲ حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
۲۴ حقوق فضای مجازی ۱ ۳۲
۲۵ داوری بین المللی ۱ ۳۲ آیین دادرسی مدنی ۳
۲۶ فلسفه حق ۱ ۳۲
۲۷ اصول و فنون قانونگذاری ۱ ۳۲ مقدمه علم حقوق

حقوق اساسی ۱

اصول فقه ۱ و ۲

حقوق اداری ۱

۲۸ جامعه شناسی حقوق ۱ ۳۲ مقدمه علم حقوق
۲۹ حقوق و اقتصاد ۱ ۳۲ مقدمه علم حقوق

کلیات علم اقتصاد

۳۰ مسئولیت‏های مدنی خاص ۱ ۳۲ حقوق مدنی ۴
جمع ۳۰

* دانشجو ملزم است در طول دوره کارشناسی حداقل ۱۰ واحد از دروس اختیاری را انتخاب نموده و بگذراند.

 

بازار کار رشته حقوق

 1. منصب قضاوت و مستشاری دادگاه
 2. مشاغل قضایی دادسرا از جمله بازپرسی
 3. کارشناسان قضایی و اداری دادگستری
 4. ادارات تصفیه ورشکستگی و سرپرستی محجورین
 5. ادارات اجرای احکام (مدنی و کیفری)
 6. ادارات ثبت اسناد و املاک
 7. دفاتر اسناد رسمی
 8. وکالت دعاوی
 9. مشاوران حقوقی (کارشناسان حقوقی) در وزارتخانه‏ها و مؤسسات دیگر دولتی و خصوصی
 10. در آموزش و پرورش برای تدریس دروس مربوطه
 11. در جنبه‏های حقوقی امور بانکی، بورس و بیمه

برای مشاهده دیگر رشته های کارشناسی کلیک کنید

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com